EK Partners

Účetní reporting

Výstupy z účetnictví jsou odrazem fungování a stavu firmy, a jsou tedy nezbytné při optimalizaci chodu a řízení společnosti. Nabízíme nastavení účetního reportingu přesně dle Vašich potřeb tak, aby výstupy byly jednotné, srozumitelné pro firemní management a snadno aplikovatelné do praxe. K dispozici Vám budou certifikovaní daňoví poradci a účetní s mnohaletou praxí.

Firmy se mnohdy uchylují k reportingu a s ním spojenému finančnímu cotrollingu až v období ekonomické deprese. Jedná se však o nástroj, který zlepšuje fungování firmy v jakékoliv situaci. V případě stabilních nebo rostoucích ekonomických výsledků pomůže rozklíčovat produkty a služby s největší ziskovostí a identifikuje místa, kde je možné uspořit – což firmě pomůže vytvořit rezervy, zvýšit ziskovost a připravit se na krizi. V případě existenčních potíží pak účetní reporting představuje nezbytný podklad pro efektivní rozhodování.


Služby:

  • Konzultace v oblasti účetního reportingu
  • Zpracování účetního reportingu na míru
  • Nastavení reportingu v rámci firmy
  • Nastavení reportingu v rámci skupiny
  • Převod na jiné účetní standardy

Poskytujeme také kompletní účetní a daňové poradenství a na základě reportingu můžeme navrhnout další kroky vedoucí ke zlepšení finančního stavu firmy a asistovat při jejich realizaci.

Kontaktujte nás