Zpět
|Novinky

Daňový kalendář na listopad 2023

Danovy kalendar listopad

Plánování a sledování daňových povinností a klíčových termínů je nezbytné pro efektivní správu finančních záležitostí. Dnes vám předkládáme daňový kalendář na listopad 2023, který vám poskytne přehled o důležitých datech a lhůtách. Dodržováním těchto termínů můžete předejít případným pokutám a komplikacím. Níže uvedené informace shrnují významné daňové události pro listopad 2023.

Do pondělí 20. 11. 2023 musí zaměstnavatelé uhradit paušální zálohu za říjen 2023. Záloha je součástí celkové částky záloh na daň z příjmu (měsíční odvod úhrnu sražených záloh). Tyto zálohy umožňují rovnoměrné rozložení daňových povinností a snižují riziko nedoplatků při podání daňového přiznání. Peníze z těchto záloh putují do veřejných služeb a státních projektů.

Pro plátce DPH je důležitý termín 27. 11. 2023

Plátci daně z přidané hodnoty (DPH) by měli zpozornět, protože pondělí 27. 11. 2023 je pro ně důležitým termínem. Do tohoto termínu totiž musí podat daňové přiznání a uhradit DPH za říjen 2023. Plátci DPH platí daň na základě svých obchodních transakcí a částek, které se vztahují k DPH. Stejný termín 27. 11. platí také pro souhrnné hlášení a kontrolní hlášení za říjen 2023. V souhrnném hlášení plátci DPH uvedou za dané zdaňovací období údaje o DPH, které vyúčtovali i sami zaplatili. Kontrolní hlášení slouží k ověření a kontrole správnosti údajů uvedených v daňovém přiznání a souhrnném hlášení.

Konec listopadu se pojí s režimem OSS a daní za nemovitý majetek

Pro plátce DPH zabývající se dovozem zboží platí termín 30. 11. 2023 pro podání daňového přiznání a úhradu daně v rámci režimu OSS (One Stop Shop). Tento režim umožňuje snadnější správu daní pro mezinárodní obchodníky.

Máte-li vyměřenou daň za nemovitý majetek vyšší než 5 000 Kč, tak do 30. 11. 2023 musíte zaplatit druhou splátku daně. Díky rozložení splátek není finanční zatížení tak veliké.

Odvod daně za říjen ze specifických druhů příjmů

Listopad (30. 11. 2023) přináší úhradu daně za říjen ze specifických druhů příjmů, například z dividend a dluhopisů, které jsou vybírány prostřednictvím srážky daně. V takovém případě není třeba podávat daňové přiznání, protože finanční úřad si daň odvádí přímo z příjmu.

Termíny v daňovém kalendáři nemusíte hlídat sami. Můžete se obrátit na daňové poradce, kteří své znalosti a know-how využívají právě pro hlídání finančních záležitostí svých klientů.

Pokud máte zájem o další zprávy týkající se daňového poradenství, zpracování mezd nebo legislativy, podívejte se na naše další články.