top-yellowtop-blue

Lenka Rigo

Lenka se ve své praxi specializuje zejména na daně z příjmů, due dilligence, problematiku mezinárodního zdanění a DPH, disponuje však i znalostmi z oblasti ostatních daní. Při práci s klienty klade Lenka důraz především na vzájemnou důvěru a společné nalezení optimálního řešení situace. Práce ji naplňuje svojí rozmanitostí a možnou kreativitou převážně v případech strukturování podnikatelských aktivit klienta.

Lenka Rigo se pohybuje v daňové oblasti od roku 2008 a certifikovaným daňovým poradcem se stala v roce 2015. Vystudovala Vysokou školu ekonomie a managementu, obor daně a daňová politika. V minulých letech pracovala v mezinárodní poradenské kanceláři zabývající se poskytováním daňových služeb převážně zahraniční klientele a nadnárodním společnostem. Dále pak působila v několika právních poradenských kancelářích se zaměřením na poskytování komplexního daňového poradenství včetně přeshraničních transakcí.

Lenka Rigo se domluví anglicky.

E-mail: lenka.rigo@ekp.cz