EK Partners

Daň z přidané hodnoty

Jakožto podnikatelský subjekt jste s nejvyšší pravděpodobností splnili kritéria pro plátcovství DPH. Vedení DPH agendy je však administrativně i odborně náročné a zahrnuje registraci k dani, pravidelná kontrolní hlášení, v případě přeshraničního obchodu i souhrnná hlášení a samozřejmě také samotné přiznání k DPH. Navíc musíte mít přehled, do jaké sazby spadá vaše služba či produkt a podchytit veškeré změny a novinky v této oblasti.

Podobnými starostmi nemusíte zatěžovat sebe ani své účetní. Nabízíme profesionální poradenství a zpracování přiznání. Dále jsme schopni zanalyzovat současné nastavení DPH, včetně vytipování potencionálních rizik a možností, jak systém DPH zefektivnit.


Služby:

  • Konzultace v oblasti DPH
  • Vyřízení registrace k DPH
  • Zpracování a podání kontrolního hlášení
  • Zpracování a podání souhrnného hlášení
  • Zpracování a podání přiznání k DPH
  • Zastupování při jednání se správcem daně
  • Analýza současného nastavení DPH

Nabízíme spolupráci s daňovými poradci, kteří se specializují právě na problematiku daně z přidané hodnoty a rádi Vám pomůžeme jak rychlou konzultací, tak převzetím celé DPH agendy.

Kontaktujte nás