top-yellowtop-blue

Daň z přidané hodnoty

Jakožto podnikatelský subjekt jste s nejvyšší pravděpodobností splnili kritéria pro plátcovství DPH. Vedení DPH agendy je však zpravidla administrativně i odborně náročné a zahrnuje registraci k dani, pravidelná kontrolní hlášení, v případě přeshraničního obchodu i souhrnná hlášení a samozřejmě také samotné přiznání k DPH. Dále jsme schopni zanalyzovat současné nastavení DPH, včetně vytipování potencionálních rizik a možností, jak systém DPH zefektivnit.

SLUŽBY:

  • Konzultace v oblasti DPH
  • Vyřízení registrace k DPH
  • Zpracování a podání kontrolního hlášení
  • Zpracování a podání souhrnného hlášení
  • Zpracování a podání přiznání k DPH
  • Zastupování při jednání se správcem daně
  • Analýza současného nastavení DPH

Nabízíme spolupráci s daňovými poradci, kteří se specializují právě na problematiku daně z přidané hodnoty a rádi Vám pomůžeme jak rychlou konzultací, tak převzetím celé DPH agendy.