Mzdy

Vedení personální agendy je nejen administrativně nesmírně náročné, ale nese v sobě riziko, že se mezi zaměstnanci roznese výše platů – a i z tohoto důvodu se vyplácí mzdové účetnictví a evidenci outsourcovat. Mzdovou agendu vedeme maximálně diskrétně, spolehlivě a dodržujeme termíny. Stále sledujeme vývoj legislativy, abyste měli jistotu, že mzdy zpracováváme dle nejnovějších předpisů.

Mzdy jsou specifickým a zároveň legislativně náročným účetním oborem. Naše účetní mají zkušenosti s vedením mzdové agendy, díky čemuž máte zaručenou správnost a naprostou diskrétnost zpracování. Zároveň převezmeme odpovědnost za rizika správních deliktů v mzdové oblasti. Na základě plné moci Vás zastoupíme při jednání s úřady a institucemi.

Mzdové účetnictví

Stále sledujeme vývoj legislativy a pomůžeme i konzultacemi, například při nastavování náhrad mezd nebo evidenci pracovní doby. Nabízíme také zpracování celého finančního účetnictví.


Mzdová evidence

Ulevte firmě od nadbytečné administrativní zátěže. V rámci zpracování mzdového účetnictví nabízíme také vedení mzdové a personální evidence.