top-yellowtop-blue

Intrastat

Intrastat je statistický systém, který eviduje pohyb zboží mezi členskými státy EU. Hlášení musí podávat osoby identifikované k dani, které překročily stanovené limity pro odeslání či příjem zboží do/ze zahraničí. Hlášení se zpracovává pro přijaté i odeslané zboží zvlášť.

Mnoho firem však nemá jasno, zda musí Intrastat vykazovat, čímž se vystavují riziku vysokých pokut: za nepodání hlášení totiž hrozí sankce až do výše 1 milionu Kč. Společnosti také postrádají jistotu jak přesně reporty vyplňovat či nemají přístup k nejnovějším informacím, které podání hlášení upravují. Od podobných starostí Vám ulevíme. Vývoj legislativy sledujeme neustále a v týmu máme kolegy, jejichž specializací je právě DPH a přeshraniční obchod.

SLUŽBY:

  • Konzultace v souvislosti s povinností zpracovávat Intrastat
  • Měsíční zpracování přehledů pro Intrastat
  • Jednorázové zpracování přehledů pro Intrastat
  • Převzetí zodpovědnosti za včasné a správné podání
  • Proškolení zaměstnanců

Povinnost evidence v Intrastatu s sebou navíc nese nároky na software, jeho pravidelné aktualizace a vyžaduje také čas zaměstnanců. Při externím zpracování ručíme za správné podání, a Vy tak získáte jistotu, že se vyhnete sankcím.