Co jsme v minulosti dělali – Případové studie

arrow

Registrace k DPH několika stovek daňových subjektů

arrow

Zavedení systému tzv. call-off-stock skladů pro několik desítek dodavatelů velkého obchodního řetězce

arrow

Daňové řešení restrukturalizace významného sportovního zařízení

arrow

Navržení mnoha procesů přeměn a asistence při jejich realizaci

arrow

Studie k převodním cenám pro nadnárodní skupiny a jejich obhajoba před správcem daně

arrow

Prodej významného soukromého vzdělávacího zařízení

arrow

Úspěšné zastupování při odvolání proti výsledkům kontroly tzv. švarcsystému u výrobní společnosti

arrow

Zavedení on-line účetnictví pro obchodní společnost nebo výrobní podnik s několika desítkami zaměstnanců

arrow

Zastupování ve sporu s Finanční správou v ČR o DPH ve výši přes 30 mil. Kč

arrow

Asistence při prodeji malé vodní elektrárny v ČR

arrow

Due diligence při nákupu i prodeji mnoha společností

arrow

Restrukturalizace výrobního závodu, jeho rozštěpení na několik částí a asistenci při prodeji klíčových aktiv novému vlastníkovi

arrow

Asistence s implementací ERP systému ve výrobní společnosti s obratem v jednotkách mld. Kč

arrow

Tuzemské i mezinárodní strukturování transakcí – návrh a implementace akvizičních struktur, likvidace off-shorových struktur