Je možno snížit penále vzniklé na základě daňové kontroly?

Blog
V minulém příspěvku jsme Vám nastínili možnost, jak snížit úrok z prodlení. V tomto příspěvku bychom se chtěli zaměřit na možnosti a…
Publikování:
05. 10. 2021
Celý článek

Lze efektivně docílit snížení úroku z prodlení?

Blog
Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich předchozích příspěvků, změnila se výše úroku z prodlení od 1.1.2021 na úroveň úroku z…
Publikování:
14. 09. 2021
Celý článek

Online portál MOJE daně

Blog
V roce 2021 Finanční správa představila nový projekt s názvem MOJE daně. Tento projekt má za cíl zjednodušit komunikaci mezi daňovými…
Publikování:
04. 08. 2021
Celý článek

Optimalizace mzdových nákladů v roce 2021 – benefity, výdajové paušály a ostatní zvýhodněné příjmy společnosti

Blog
Mzdové náklady zaměstnavatele nepředstavují jen hrubá mzda, odvody na sociálním pojištění placené zaměstnavatelem a pojištění, ale také…
Publikování:
09. 07. 2021
Celý článek

Způsoby, jak odměňovat společníky a jednatele společnosti

Blog
V tomto článku ve stručnosti uvedeme, jaké jsou možné formy odměňování společníků a jednatelů společností. Zmíníme i případná rizika, která…
Publikování:
30. 06. 2021
Celý článek

Bartery, soutěže a spolupráce na sociálních sítích: Jak vše zahrnout do daňového přiznání?

Blog
Řada společností nespoléhá v současné době na propagaci svých výrobků a služeb pouze prostřednictvím vlastních webových stránek či reklam v…
Publikování:
06. 04. 2021
Celý článek

Stravenky vs. stravenkový paušál, co je výhodnější?

Blog
S novým rokem vyšel v platnost dlouho diskutovaný a na poslední chvíli schválený daňový balíček, který vedle velmi propagovaného zrušení…
Publikování:
01. 03. 2021
Celý článek

Ospravedlnitelné důvody k prominutí pokuty za opožděnou oznamovací povinnost (5 Afs 245/2019 – 28)

Blog
Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozsudku z července tohoto roku vyvrátil, že ospravedlnitelné důvody k prominutí sankce za opoždění v…
Publikování:
08. 02. 2021
Celý článek

Důkazní břemeno v daňovém řízení

Blog
Účelem správy daní je daň správně zjistit, stanovit a vybrat. Při stanovování daně je povinností správce daně určit daň primárně na základě…
Publikování:
04. 02. 2021
Celý článek

Jak je zdaněn profesionální sportovec? Nepromarněte lhůtu pro zpětnou žádost o uplatnění 60% výdajového paušálu

Blog
Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu z června roku 2017 mohou profesionální sportovci provozovat svou činnost jako živnost. Mají tedy…
Publikování:
28. 01. 2021
Celý článek

Jaké nástroje při kontrolní činnosti využívá finanční úřad?

Blog
V jednom z našich minulých článků jsme vás informovali o oblastech, na které se finanční úřad při kontrolách zaměřuje nejvíce (odkaz). Cílem…
Publikování:
12. 01. 2021
Celý článek

Milionová pokuta za švarcsystém (5 Ads 208_2109-33)

Blog
Nejvyšší správní soud (NSS) se letos v červnu zabýval otázkou poskytování práce na základě živnostenského listu (ŽL) se znaky závislé…
Publikování:
11. 12. 2020
Celý článek