top-yellowtop-blue

Účetní reporting

Výstupy z účetnictví jsou odrazem fungování a stavu firmy a jsou tedy nezbytné při optimalizaci chodu a řízení společnosti. Nabízíme nastavení účetního reportingu přesně dle Vašich potřeb tak, aby výstupy byly jednotné, srozumitelné pro firemní management a snadno aplikovatelné do praxe. K dispozici Vám budou certifikovaní daňoví poradci a účetní s mnohaletou praxí.

SLUŽBY:

  • Konzultace v oblasti účetního reportingu
  • Zpracování účetního reportingu na míru
  • Nastavení reportingu v rámci firmy
  • Nastavení reportingu v rámci skupiny
  • Převod na jiné účetní standardy

Poskytujeme také kompletní účetní a daňové poradenství a na základě reportingu můžeme navrhnout další kroky vedoucí ke zlepšení finančního stavu firmy a asistovat při jejich realizaci.