top-yellowtop-blue

Znalecké posudky

Řešíte civilní spor či dokonce trestní kauzu a potřebujete expertní posouzení v oblasti daní či účetnictví? Nechte si vypracovat znalecký posudek. Jedná se o objektivní a nezávislé hodnocení, které můžete použít jako důkazní prostředek. Mnohdy se totiž stává, že zúčastněné strany sporu mají na problematiku odlišný náhled, a právě vyjádření znalce pomůže posunout kauzu dále.

Znalecký posudek či odborné vyjádření si lze nechat vypracovat již před zahájením kauzy a na jeho základě pak můžete zvolit vhodnou strategii pro řešení sporu nebo jej vyrovnat mimosoudně.

SLUŽBY:

  • Expertní konzultace v oblasti daní a účetnictví
  • Odborná vyjádření v oblasti daní a účetnictví
  • Znalecké posudky v oblasti daní a účetnictví
  • Prezentace závěrů posudků a zpráv u soudu
  • Spolupráce s právními zástupci
  • Specializované poradenství v průběhu sporu

Při vypracování znaleckého posudku Vám bude k dispozici zakládající partner naší společnosti, který je soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence a v oboru ekonomika, ekonomická odvětví různá a specializace daně.