Změna u osvobození nájmu od DPH se blíží

Novinky
S účinností od 01.01.2021 se mění podmínky pro uplatňování DPH u nájmu nemovitostí mezi dvěma plátci dle § 56a ZDPH. Doposud se mohl plátce…
Publikování:
22. 09. 2020
Celý článek

Co je a jak se platí nemovitostní daň?

Blog
Nemovitostní daně1 patří mezi nejméně významné daně, alespoň co se týče podílu na daňových příjmech státního rozpočtu2 , kdy jejich podíl v…
Publikování:
17. 09. 2020
Celý článek

Vrácení DPH za zboží a služby z jiných členských států Evropské Unie

Blog
Nakoupili jste zboží či služby v jiném členském státě EU s DPH sazbou daného státu? Máte nárok na vrácení tohoto DPH. Žádat můžete o vrácení…
Publikování:
09. 09. 2020
Celý článek

Přijímáte služby ze zahraničí? Dejte si pozor na následující daňová úskalí

Blog
V článku se seznámíte s hlavními daňovými povinnostmi při pořízení služeb ze zahraničí. Zjistíte, jaký je rozdíl z pohledu DPH mezi osobou…
Publikování:
27. 08. 2020
Celý článek

DANĚ

Covid
DANĚ A POJISTNÉ Posečkání daně ze závislé činnosti a srážkové daně Na základě metodického pokynu GFŘ lze požádat o posečkání, respektive o…
Publikování:
25. 08. 2020
Celý článek

EET

Covid
Poslední vlna EET se pozastaví po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat…
Publikování:
25. 08. 2020
Celý článek

FINANCOVÁNÍ A EKONOMIKA

Covid
ÚVĚROVÉ MORATORIUM Vyhlášeno ve Sbírce zákonů Úvěrové moratorium na splacení úvěrů a hypoték by se mělo vztahovat na všechny banky a…
Publikování:
25. 08. 2020
Celý článek

MZDY A ZAMĚSTNANCI

Covid
PROGRAM „ANTIVIRUS“ Režim A a B programu Antivirus Program byl dle očekávání zahájen 6. 4. 2020 ve 12 hodin a žádost lze vyplňovat ZDE…
Publikování:
25. 08. 2020
Celý článek

Daň z nabytí nemovitých věcí u převodu nových bytů v rodinných domech za poslední 3 roky – je možné vrátit

Novinky
Nejvyšší správní soud minulý týden vydal rozsudek č.j. 4 Afs 89/2020, ve kterém rozšířil osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí i na…
Publikování:
29. 06. 2020
Celý článek

Jaké jsou pravidelné měsíční povinnosti spojené s vedením mzdové agendy?

Blog
Sjednáním pracovněprávního vztahu vznikají povinnosti nejen vůči zaměstnanci, ale také ve vztahu k různým institucím. Přinášíme přehled…
Publikování:
25. 06. 2020
Celý článek

Prominutí příspěvků zaměstnavatele na sociální pojištění schváleno

Novinky
Návrh zákona prosazující zrušení odvodů zaměstnavatele na sociální pojištění za měsíce červen – srpen 2020 byl 17.6. odsouhlasen parlamentem…
Publikování:
19. 06. 2020
Celý článek

7 nejčastějších chyb přI sestavování účetní závěrky. Děláte je také?

Blog
Každá účetní jednotka má dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. povinnost vést účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně a…
Publikování:
16. 06. 2020
Celý článek