Sankce po novele daňového řádu

Novinky
Novela daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2021, přinesla řadu změn týkajících se daňové kontroly, podávání daňových přiznání či…
Publikování:
29. 04. 2021
Celý článek

LHŮTA PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ JE PRODLOUŽENA!

Novinky
V rámci Finančního zpravodaje č. 16 došlo k faktickému posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Dále byla pro…
Publikování:
12. 04. 2021
Celý článek

REVOLUCE V E-COMMERCE OD 1. 7. 2021

Novinky
Od 1. 7. 2021 budou platit nová pravidla pro DPH u e-commerce při prodejích mimo Českou republiku. Prodejci budou muset na jednu stranu…
Publikování:
11. 02. 2021
Celý článek

NOVELA ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - POSUZOVÁNÍ POZEMKU DLE ZÁPISU V KATASTRU

Novinky
V daňovém balíčku účinném od 1. 1. 2021 je mimo jiné také vyhlášena změna zákona o dani z nemovitých věcí. Předmětem změny je přidání § 12e…
Publikování:
12. 01. 2021
Celý článek

Daňový balíček 2021 schválen

Novinky
Po týdnech čekání, zda velkou daňovou novelu, která snižuje daňovou zátěž fyzickým osobám se středními a vyššími příjmy a přináší díru do…
Publikování:
06. 01. 2021
Celý článek

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů

Novinky
Návrh na zrušení daně z nemovitých věcí byl po dlouhém legislativním procesu, zveřejněn ve Sbírce zákonů. Cílem tohoto návrhu je podpořit…
Publikování:
25. 09. 2020
Celý článek

Změna u osvobození nájmu od DPH se blíží

Novinky
S účinností od 01.01.2021 se mění podmínky pro uplatňování DPH u nájmu nemovitostí mezi dvěma plátci dle § 56a ZDPH. Doposud se mohl plátce…
Publikování:
22. 09. 2020
Celý článek

Daň z nabytí nemovitých věcí u převodu nových bytů v rodinných domech za poslední 3 roky – je možné vrátit

Novinky
Nejvyšší správní soud minulý týden vydal rozsudek č.j. 4 Afs 89/2020, ve kterém rozšířil osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí i na…
Publikování:
29. 06. 2020
Celý článek

Prominutí příspěvků zaměstnavatele na sociální pojištění schváleno

Novinky
Návrh zákona prosazující zrušení odvodů zaměstnavatele na sociální pojištění za měsíce červen – srpen 2020 byl 17.6. odsouhlasen parlamentem…
Publikování:
19. 06. 2020
Celý článek

Změny sazby DPH dodání vody

Novinky
S účinností od 1. 5. 2020 je do seznamu zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně zařazena položka pod kódem nomenklatury celního…
Publikování:
08. 06. 2020
Celý článek