Blíží se volby: Volební programy politických stran

Novinky
S ohledem na nadcházející volby do Poslanecké sněmovny 2021 jsme pro Vás připravili krátký článek představující volební programy šesti…
Publikování:
29. 09. 2021
Celý článek

Online Konference Tax Forum 2022

Novinky
Srdečně Vás zveme na první ročník online konference TaxForum, kterou pro Vás připravujeme ve spolupráci se společností Wolters Kluwer ČR.…
Publikování:
10. 08. 2021
Celý článek

Vrácení DPH z jiného členského státu

Novinky
Nejpozději do 30. září 2021 je možné podat žádost o vrácení DPH z jiného členského státu za kalendářní rok 2020. Obecně nárok na vrácení DPH…
Publikování:
04. 08. 2021
Celý článek

Nový program kurzarbeit a COVID programy

Novinky, Covid
Program kurzarbeit Novela zákona o zaměstnanosti s sebou přináší tzv. kurzarbeit, pomocí kterého budou zaměstnavatelé připraveni na…
Publikování:
11. 07. 2021
Celý článek

Podvod na dani a existence úhrady daně k okamžiku vydání rozhodnutí o stanovení daně

Novinky
Nejvyšší správní soud („NSS“) v nedávné době vydal rozsudek vztahující se k odepření nároku na odpočet v situaci, kdy byl daňový subjekt…
Publikování:
30. 06. 2021
Celý článek

Převodní ceny ve světle daňových kontrol a dopadů pandemie COV-19

Novinky
V nedávné době zveřejnilo na svých stránkách MF ČR informaci o tom, že v období 2014 – 2019 bylo provedeno 2182 kontrol zaměřených na…
Publikování:
24. 06. 2021
Celý článek

Úrok z nepředepsaného úroku

Novinky
Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci úročení úroku z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 daňového řádu, který nebyl včas…
Publikování:
18. 06. 2021
Celý článek

Záloha na daňový odpočet

Novinky
Nový daňový institut zálohy na daňový odpočet, který přinesla novela daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021, umožňuje výplatu části…
Publikování:
04. 06. 2021
Celý článek

Sankce po novele daňového řádu

Novinky
Novela daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2021, přinesla řadu změn týkajících se daňové kontroly, podávání daňových přiznání či…
Publikování:
29. 04. 2021
Celý článek

LHŮTA PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ JE PRODLOUŽENA!

Novinky
V rámci Finančního zpravodaje č. 16 došlo k faktickému posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Dále byla pro…
Publikování:
12. 04. 2021
Celý článek

REVOLUCE V E-COMMERCE OD 1. 7. 2021

Novinky
Od 1. 7. 2021 budou platit nová pravidla pro DPH u e-commerce při prodejích mimo Českou republiku. Prodejci budou muset na jednu stranu…
Publikování:
11. 02. 2021
Celý článek

NOVELA ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - POSUZOVÁNÍ POZEMKU DLE ZÁPISU V KATASTRU

Novinky
V daňovém balíčku účinném od 1. 1. 2021 je mimo jiné také vyhlášena změna zákona o dani z nemovitých věcí. Předmětem změny je přidání § 12e…
Publikování:
12. 01. 2021
Celý článek