Úrok z nepředepsaného úroku

Novinky
Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci úročení úroku z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 daňového řádu, který nebyl včas…
Publikování:
18. 06. 2021
Celý článek

Záloha na daňový odpočet

Novinky
Nový daňový institut zálohy na daňový odpočet, který přinesla novela daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021, umožňuje výplatu části…
Publikování:
04. 06. 2021
Celý článek

Sankce po novele daňového řádu

Novinky
Novela daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2021, přinesla řadu změn týkajících se daňové kontroly, podávání daňových přiznání či…
Publikování:
29. 04. 2021
Celý článek

LHŮTA PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ JE PRODLOUŽENA!

Novinky
V rámci Finančního zpravodaje č. 16 došlo k faktickému posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Dále byla pro…
Publikování:
12. 04. 2021
Celý článek

REVOLUCE V E-COMMERCE OD 1. 7. 2021

Novinky
Od 1. 7. 2021 budou platit nová pravidla pro DPH u e-commerce při prodejích mimo Českou republiku. Prodejci budou muset na jednu stranu…
Publikování:
11. 02. 2021
Celý článek

NOVELA ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - POSUZOVÁNÍ POZEMKU DLE ZÁPISU V KATASTRU

Novinky
V daňovém balíčku účinném od 1. 1. 2021 je mimo jiné také vyhlášena změna zákona o dani z nemovitých věcí. Předmětem změny je přidání § 12e…
Publikování:
12. 01. 2021
Celý článek

Daňový balíček 2021 schválen

Novinky
Po týdnech čekání, zda velkou daňovou novelu, která snižuje daňovou zátěž fyzickým osobám se středními a vyššími příjmy a přináší díru do…
Publikování:
06. 01. 2021
Celý článek

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů

Novinky
Návrh na zrušení daně z nemovitých věcí byl po dlouhém legislativním procesu, zveřejněn ve Sbírce zákonů. Cílem tohoto návrhu je podpořit…
Publikování:
25. 09. 2020
Celý článek

Změna u osvobození nájmu od DPH se blíží

Novinky
S účinností od 01.01.2021 se mění podmínky pro uplatňování DPH u nájmu nemovitostí mezi dvěma plátci dle § 56a ZDPH. Doposud se mohl plátce…
Publikování:
22. 09. 2020
Celý článek

Daň z nabytí nemovitých věcí u převodu nových bytů v rodinných domech za poslední 3 roky – je možné vrátit

Novinky
Nejvyšší správní soud minulý týden vydal rozsudek č.j. 4 Afs 89/2020, ve kterém rozšířil osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí i na…
Publikování:
29. 06. 2020
Celý článek

Prominutí příspěvků zaměstnavatele na sociální pojištění schváleno

Novinky
Návrh zákona prosazující zrušení odvodů zaměstnavatele na sociální pojištění za měsíce červen – srpen 2020 byl 17.6. odsouhlasen parlamentem…
Publikování:
19. 06. 2020
Celý článek

Změny sazby DPH dodání vody

Novinky
S účinností od 1. 5. 2020 je do seznamu zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně zařazena položka pod kódem nomenklatury celního…
Publikování:
08. 06. 2020
Celý článek