EK Partners

Likvidace společnosti

Potřebujete ukončit činnost společnosti? Pak se připravte, že ještě než dojde k výmazu z obchodního rejstříku, Vás čeká proces likvidace, který zahrnuje vypořádání veškerých dluhů a pohledávek společnosti. Proces likvidace trvá obvykle 6 až 24 měsíců a bez kvalifikované pomoci může trvat i déle a přinést mnoho starostí.

Z pohledu účetnictví a daní je proces likvidace velmi specifickým obdobím. Před vstupem do likvidace musíte připravit mimořádnou účetní závěrku, následuje zahajovací likvidační účetní rozvaha a soupis jmění a zapomínat nesmíte ani na daňová přiznání. Jedná se o složitou problematiku, a o to více oceníte pomoc profesionálů se zkušenostmi.


Služby:

  • Konzultace v oblasti daní a účetnictví při likvidaci společnosti
  • Analýza majetku společnosti a závazků
  • Návrh efektivního řešení vypořádání závazků a pohledávek
  • Příprava mimořádné účetní závěrky
  • Zpracování účetnictví v průběhu likvidace
  • Zpracování daňových přiznání v průběhu likvidace

Výsledkem likvidace společnosti je vyjasnění majetkových poměrů firmy a vypořádání závazků. Jedná se o problematiku, se kterou běžní účetní zpravidla nemají tolik zkušeností. Rádi Vám pomůžeme. V týmu máme účetní, kteří se na danou problematiku specializují a nabízíme také pomoc certifikovaných daňových poradců.

Kontaktujte nás