Zpět
|Blog

3 možnosti, jak v roce 2024 splnit tzv. náhradní plnění

EKP_Naradni plneni

V dnešní době se často setkáváme s termínem "náhradní plnění," který může vyvolat mnoho otázek a nejasností. Co vlastně tato forma plnění znamená a proč je důležitá? Náhradní plnění představuje pragmatický přístup k plnění povinného podílu na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Toto opatření bylo zavedeno novelou zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2012. Jde o podíl, který by měly splňovat všechny firmy s více než 25 zaměstnanci, a to bez ohledu na to, zda se jedná o soukromý sektor či státní instituce.

Co to je náhradní plnění?

Náhradní plnění je jednou z možností, jak firmy plní povinné zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podíl OZP na celkovém počtu zaměstnanců musí být 4 %, to je 1 OZP na 25 zaměstnanců. Jde o podíl, který by měly splňovat všechny firmy s více než 25 zaměstnanci, a to bez ohledu na to, zda se jedná o soukromý sektor či státní instituce. Zaměstnavatelé prostřednictvím náhradního plnění takto podporují zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Tři možnosti pro splnění povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Na výběr máte tři možnosti, jak splníte povinné zaměstnávání OZP. Můžete zaměstnat odpovídající počet osob se zdravotním postižením (ne vždy je to však možné vzhledem k povaze činnosti). Další možností je odvést státu finanční plnění, tzv. invalidní daň. A třetí variantou je využít náhradního plnění, kdy budete odebírat služby či výrobky od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením (či od OSVČ). Všechny tyto možnosti můžete samozřejmě i kombinovat.

Výše náhradního plnění pro nákup zboží nebo služeb

Pro splnění povinnosti náhradního plnění je nezbytné nakoupit zboží nebo služby v hodnotě 7násobku průměrné měsíční mzdy. Ta byla za loňský rok stanovena na 42 427 Kč. To konkrétně znamená, že za každou osobu se zdravotním postižením, kterou zaměstnavatel nezaměstnal, je nutné nakoupit produkty či služby v minimální hodnotě 296 989 Kč.

Výše odvodu finančního plnění do státního rozpočtu

Alternativou k náhradnímu plnění, jak jsme již uvedli výše, je odvod finanční částky do státního rozpočtu. V roce 2024 činí výše odvodu 106 068 Kč, což odpovídá 2,5násobku průměrné měsíční mzdy za rok 2023. Pokud tedy zaměstnavatel zaměstnává například 75 osob, ale žádnou osobu se zdravotním postižením, musí odvést státu částku ve výši 318 204 Kč.

Co se stane, pokud nesplním povinný podíl?

Pokud zaměstnavatel nedokáže splnit stanovený povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, hrozí mu vážné následky v podobě pokuty udělené státem. Tato pokuta může dosáhnout až 1 000 000 Kč. Kontrolu dodržování povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a provádění náhradního plnění provádějí příslušné úřady práce a inspektoráty práce.

Máte-li zájem o další aktuality, sledujte nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.