Zpět
|Blog

Daňová uznatelnost darů na podporu třetích zemí

V reakci na napadení Ukrajiny Ruskou federací jsme svědky zvýšeného zájmu o poskytování darů. Mnoho Čechů i českých firem daruje prostředky na podporu Ukrajiny a jejích obyvatel s cílem pomoci. Za jakých podmínek je však možné tyto dary odečíst od základu daně z příjmů a uplatnit tak jejich daňový efekt?

Ačkoliv se v daňové legislativě podporuje darování s nezištným cílem pomoci, z pohledu daně z příjmů nemusí být každý dar daňově uznatelný. Zákon o daních z příjmů stanovuje pro daňovou uznatelnost darů jednoznačné podmínky, kterými jsou sídlo nebo bydliště obdarovaného subjektu, účel daru a částka daru (jak minimální, tak maximální uznatelná).

Ukrajina vlajka

Komu mám dar poskytnout, aby byl daňově uznatelný?

V souvislosti s Ukrajinou je pro daňovou uznatelnost daru limitující sídlo nebo bydliště obdarovaného. Podle legislativy je podmínkou, aby obdarovaná instituce měla sídlo na území Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP), kdy totéž platí také pro bydliště obdarovaných fyzických osob. Jelikož Ukrajina není ani součástí EU, ani EHP, pak dary přímo poskytnuté do Ukrajiny (tzn. organizacím se sídlem zde nebo samotným postiženým Ukrajincům) není aktuálně možné odečíst od základu daně z příjmu. Stejné znemožnění uznatelnosti platí i pro dary poskytnuté na účet Ukrajinského velvyslanectví, protože tento bankovní účet je vlastněný organizací či státem mimo EU/EHP.

Z výše uvedených důvodů pro maximalizaci daňového efektu darů doporučujeme darovat peníze renomovaným neziskovým organizacím sídlícím na území České republiky nebo v jiném členském státě EU, které dary využijí v rámci organizované pomoci.

Je nějak limitující účel daru?

V případě poskytnutí daru za účelem humanitární pomoci na Ukrajině je účel darování zákonem splněn a není zde podmínka limitující uznatelnost. Veškeré dary související s humanitární, sociální, zdravotní, charitativní a další bohulibou činností lze daňově uznat.

Jakou částku darovat, aby byl dar daňově uznatelný?

Zákon limituje částky zvlášť u fyzických a právnických osob.

U fyzických osob musí být součet výše darů za zdaňovací období alespoň 1 000Kč nebo 2% ze základu daně, aby je bylo možné daňově odečíst. Naopak nejvyšší hodnota daru, kterou lze daňově uznat u fyzických osob, je 15% ze základu daně poplatníka. Daňový efekt daru u poplatníka obvykle způsobí absolutní úsporu na dani ve výši patnácti procent z jeho uznané hodnoty (tedy z darované částky ve výši 1 000Kč absolutně ušetříme na dani z příjmu 150 Kč).

U právnických osob musí být výše daru za zdaňovací období alespoň 2 000Kč. Výše darů, kterou lze daňově uznat je pak omezena na hodnotu 10% z upraveného základu daně.

Na závěr bychom chtěli upozornit, že dar může být uskutečněný jak v peněžní, tak v naturální formě (např. poskytnutí zdravotních pomůcek). Hodnota naturálního daru je pak rovna pořizovací ceně nebo zůstatkové daňové hodnotě u poplatníků vedoucích účetnictví či daňovou evidenci, popřípadě ceně obvyklé u ostatních subjektů.

Ministr financí Zbyněk Stanjura předložil vládě novelou zákona o daních z příjmů, která by mohla rozšířit daňové odpočty v souvislosti s dary pro Ukrajinu. Pro více informací sledujte naše webové stránky nebo sociální sítě, kde vás budeme o změnách včas informovat