Zpět
|Blog

Jak se připravit na změnu ve zdanění prodeje firem od roku 2025

Jak se pripravit na zmenu ve zdaneni prodeje firem od roku 2025_EKP

Pro podnikatele, kteří zvažují prodej své firmy, se blíží významná změna v daňových pravidlech. Dosud byli podnikatelé osvobozeni od daně z příjmů při prodeji svých firem, pokud splnili časový test – drželi akcie déle než tři roky nebo podíl v obchodní společnosti déle než pět let. Od 1. ledna 2025 však dojde k významné změně. Prodej firmy bude bez daně pouze do hranice 40 milionů korun. Jak to ovlivní podnikatele a jak se připravit na tuto změnu?

Podnikatelé, kteří se chtějí vyhnout novému zdanění, mají nejvyšší čas začít svoji firmu prodávat. Prodejní proces totiž může trvat několik měsíců a někdy i déle. Proto je důležité jednat rychle. Nové zdanění se bude odvíjet od ocenění firmy ke konci roku 2024.

Jak se nová daň počítá? Raději to nechte na odbornících

Vypočítat daň z prodeje firmy není jednoduché. Například u společnosti, která byla oceněná na 100 milionů korun a prodaná za 110 milionů korun, daň činí skoro 1,5 milionu korun. Na začátku je nutné odečíst 40 milionů korun, které se nedaní. Zbývá nám 70 milionů korun, které odpovídají 63,64 procentům z celkové částky. Nyní tato procenta vztáhneme na odhadní cenu 100 milionů korun a vyjde nám 63,64 milionů korun. Ty odečteme od daněné částky 70 milionů korun a vyjde nám 6,36 milionů korun, ze kterých se odvádí daň 23 %. Výsledek je 1,46 milionů korun, které je nutné zaplatit jako daň z příjmů. Někdy to však nemusí být tak jednoduché (například když jsou i jiné příjmy), a proto je vhodné se v tomto případě obrátit na odborníky, pro které je daňové poradenství denní chlebem.

Času na rozhodnutí, zda prodat firmu, již ubývá

Rozhodnutí prodat firmu není jednoduché a je dobré si nechat čas na rozmyšlenou. Nicméně v případě nového zdanění již tolik časů není, protože prodej firmy je složitou záležitostí, která vyžaduje pečlivé plánování a dohled odborníků.

Máte-li zájem o další aktuality, sledujte nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.