Zpět
|Blog

Jak správně zdanit příjmy z kryptoměn?

Bitcoin, Ethereum, Tether nebo také Dogecoin. Všechny tyto názvy mají jedno společné. Jedná se o stále rostoucí fenomén posledních let, kterým jsou kryptoměny. Jak se stále více tato „měna“ dostává do povědomí lidí, tím více zde vyvstávají další otázky jako je například jejich zdanění při prodeji. Zde uvádíme základní informace nejen o zdaňování kryptoměn.

Kryptoměny

Samotný způsob vytěžování či obchodování s kryptoměnami probíhá pomocí tzv. blockchainu, který si lze představit jako obrovskou databázi, ve které jsou uloženy všechny záznamy, které do ní byly vloženy (nákupy a prodeje, platba pomocí kryptoměn apod.). Právě z důvodu existence blockchainu je mylné si myslet, že příjmy z prodeje kryptoměn jsou téměř nedohledatelné. Ba naopak. V posledních měsících jsou právě tyto příjmy v hledáčku finančních správ a mnoho zprostředkovatelů obchodů s kryptoměnami se správci daně také v tomto ohledu spolupracuje.
Z pohledu české legislativy i výkladu finanční správy jsou kryptoměny považovány za nehmotný movitý majetek, jelikož je Česká národní banka neuznává jako peněžní prostředek. Podívejme se na to, jak zdaňovat příjmy z prodeje kryptoměn z pohledu fyzických a jak z pohledu právnických osob.

U fyzických osob je situace následující. Jelikož jsou v ČR považovány kryptoměny za nehmotný movitý majetek, příjmy z jejich prodeje nelze zahrnout do kapitálových příjmů podle § 8 zákona o daních z příjmů (ZDP). Následně je však nutné odlišit, zda obchodování s kryptoměnami je považováno za podnikání či nikoliv. Podle české legislativy je situace daná tak, že pokud fyzická osoba s kryptoměnami pouze obchoduje, živnostenské oprávnění není třeba a příjmy z jejich prodeje se daní podle § 10 ZDP. Podle něj podléhá zdanění ve výši 15 % zisk z prodeje kryptoměn vypočteny jako rozdíl mezi prodejní cenou a cenou, za kterou byly tyto kryptoměny pořízeny, a to včetně souvisejících poplatků.

Pokud by však fyzická osoba kryptoměny také těžila, dostáváme se do druhé situace, ve které musí mít tato osoba živnostenské oprávnění a tato činnost je považována jako samostatně výdělečná činnost a příjmy z prodeje kryptoměn budou podléhat zdanění podle § 7 ZDP, se kterým se pojí také povinné platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Podle vyjádření našeho jednatele, Ing. Lukáše Eisenworta, lze za soustavnou činnost považovat také pravidelné obchodování s kryptoměnami. Zároveň však upozorňuje, že v tomto případě je hranice mezi ostatním příjmem (§ 10) a podnikáním (§ 7) velmi tenká. Je tedy třeba vyčkat na budoucí vyjádření finanční správy či rozsudku soudů týkajícího se této problematiky.

Pozor, za prodej kryptoměny se nepovažuje pouze jejich převod na fiat (tj. reálnou měnu), ale také směna jedné kryptoměny na jinou. Neplatí zde také žádné osvobození do výše 30 000 Kč podle § 10 ZDP, protože obchodování s kryptoměnami není považováno za příležitostný příjem. Ani zde nelze uplatnit osvobození, které platí například u akcií, tedy osvobození po 3 letech držby či do limitu příjmů ve výši 100 000 Kč. V případě právnických osob je situace velmi obdobná, avšak s tím rozdílem, že do výsledku hospodaření vstupuje vedle samotného prodeje kryptoměn také jejich přecenění, k němuž má účetní jednotka povinnost podle zákona o účetnictví, a to na tržní cenu ke konci účetního období. Oproti fyzickým osobám zde však lze uplatnit podstatně širší rozsah nákladů (kancelář, internet apod.).