Zpět
|Novinky

Konec EET – co to znamená pro podnikatele?

Téměř dva roky byla z důvodu covidové pandemie přerušena povinnost elektronicky evidovat tržby, o její budoucnosti jednala vláda, a nakonec schválila úplné zrušení od roku 2023.

Mezi hlavní důvody zrušení EET patří administrativní zátěž podnikatelů, která byla vyčíslena ministrem financí Zbyňkem Stajnurou (ODS) na částku 1,5 miliardy korun ročně. Nelze opomenout ani náklady na straně státu, které činily přibližně půl miliardy korun ročně. Zároveň ani přínosy EET nejsou zcela zřetelné, jelikož bezhotovostní platby prudce rostou, pro lepší představu například v roce 2017 byl podíl bezhotovostních plateb vůči hotovostním 20 % a v roce 2021 byl tento podíl odhadnut na 60 %.

Hlavním cílem evidence tržeb byl nárůst příjmů státního rozpočtu, což je velmi diskutabilní stejně tak jako samotný přínos, ať už z důvodu vysokých nákladů či preference využívání bezhotovostních plateb. Zrušení evidence tržeb zároveň nepředstavuje dodatečné výdaje pro státní rozpočet. Se zrušením této povinnosti také vyplývá zánik funkčních míst ve Finanční správě, která budou od 1.července 2022 ukončena, ale zasáhnutí úředníci budou mít možnost žádat o uvolněné pozice, které budou k dispozici.