Zpět
|Novinky

NOVELA ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - POSUZOVÁNÍ POZEMKU DLE ZÁPISU V KATASTRU

EKP

V daňovém balíčku účinném od 1. 1. 2021 je mimo jiné také vyhlášena změna zákona o dani z nemovitých věcí.

Předmětem změny je přidání § 12e, který stanovuje, že pro účely výpočtu daně z pozemků je rozhodující, jak je pozemek zapsán v katastru nemovitostí bez ohledu na skutečný stav. Pouze v případě, kdy druh pozemku není v katastru evidován, tak rozhoduje skutečný stav pozemku odpovídající druhu pozemku vymezeném v katastrálním zákoně.

Poplatníkům této daně bychom chtěli doporučit, aby si zkontrolovali druh pozemku v katastru nemovitostí a případně požádali o narovnání stavu na skutečný.

Další změnou je, že obce mohou obecně závaznou vyhláškou upravit místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí i pro jednotlivé části obce, např. pro jednotlivé městské části nebo i jinou vymezenou oblast – konkrétní parcely. Dříve se úprava koeficientu mohla týkat pouze celého území obce.