Zpět
|Blog

Novela zákoníku práce mění podmínky pro DPP a DPČ

Zakonik prace_EKP

Od 1. října 2023 platí díky novele zákoníku práce nové podmínky pro dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). U DPP a DPČ se nyní mění celá řada věcí, například se změnilo právo na příplatky, evidence odpracované doby, rozvrh práce a další. Zaznívají hlasy, že se díky změnám stanou dohody méně flexibilní a práce „dohodářů“ bude dražší. To prý může vést ze strany zaměstnavatelů k omezení jejich využívání. Proto se podívejme na problematiku změn u dohod trošku blíže.

V čem přesně spočívá zdražení práce „dohodářů“? Vedle hodinové odměny totiž mají mít nově právo na příplatky za práci v noci, o víkendech, o svátcích a při ztížených pracovních podmínkách. Za každých 100 odpracovaných hodin jim navíc vzniká právo na cca 8 hodin dovolené (to až od 1. 1. 2024).

Kvůli čemu jsou nyní DPP a DPČ méně flexibilní?

Nejpozději 3 dny před počátkem směny či zahájením práce vás nově musí zaměstnavatel písemně či elektronicky seznámit s rozvrhem směn. „Dohodáři“ se na práci tak můžou lépe připravit a nenastane situace, že by se o práci dozvěděli v ten den, kdy mají práci vykonat. Jde tedy o plánování práce podobně jako u zaměstnanců na HPP. To s sebou může skutečně přinést menší flexibilitu. Dále si budou muset vést zaměstnanci na dohodu evidenci odpracované doby a pravidla pracovní doby a povinných odpočinků budou mít stejné jako stálí pracovníci.

Převedení DPP na pracovní poměr a výpověď s odůvodněním

Stávající i budoucí „dohodáři“ budou mít nárok po 180 odpracovaných dnech a smlouvě platné minimálně 12 po sobě jdoucích měsíců zažádat o převedení dohody na pracovní poměr. Zaměstnavatel jim poté musí do 1 měsíce odpovědět a svoji odpověď adekvátně zdůvodnit. Stejně tak bude muset zaměstnavatel nově odůvodnit případnou výpověď (i když bez nároku na odstupné). A to v případě, že nabudete dojmu, že vám ji dal kvůli domáhání se zákonných práv souvisejících s uzavřením DPP či DPČ (rozvrh směn předem, převedení do pracovního poměru, čerpání dovolené apod.). Pokud se „dohodář“ se zaměstnavatelem nedohodne na výpovědi dohodou, tak obou typů dohod platí 15denní výpovědní lhůta.

Vládní konsolidační balíček by měl změnit odvody na sociálním pojištění u DPP

Finanční odměna zůstane u DPČ stejná, tedy do výše 3 999 Kč za měsíc je bez odvodů. U DPP nastanou od 1. ledna 2024 změny. Pokud „dohodář“ u jednoho zaměstnavatele překročí 25 % průměrné mzdy, tak bude odvádět sociální a nemocenské pojištění. Letos je limit ve výši 10 081 Kč. Jestliže budete mít dohody u více zaměstnavatelů, tak kromě povinnosti jim všechny platné dohody nahlásit, platíte pojištění při překročení 40 % průměrné mzdy (dohromady za všechny dohody). Letos by tento limit byl 16 130 Kč.

K novele zákoníku práce se budeme věnovat v EKPrůvodci číslo 10 a 11. Sledujte nás.

Novému vládnímu konsolidačnímu balíčku se věnujeme například zde.

Podívejte se na naše další články ze světa daní, daňového poradenství a financí. Najdete nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.