Zpět
|Novinky

Převodní ceny ve světle daňových kontrol a dopadů pandemie COV-19

V nedávné době zveřejnilo na svých stránkách MF ČR informaci o tom, že v období 2014 – 2019 bylo provedeno 2182 kontrol zaměřených na problematiku převodních cen, které přinesly do státního rozpočtu 3,2 mld. Kč a zvýšení daňového základu v celkové výši 39 mld. Kč u kontrolovaných subjektů, což je velice významná částka.

Protože se, jak je evidentní, kontroly v této oblasti finanční správě velice vyplatí, doporučujeme věnovat této problematice odpovídající pozornost, případně předcházet rizikům. V současné době je nutno řešit zejména dopady pandemie COV-19, a tedy umět správně vyhodnotit například otázky, kdo má nést dopady do ziskovosti (obratu) společností, či z jakých dat nyní pro určení ceny aplikované mezi dvěma spojenými osobami vycházet. Uvedené jistě není zcela jednoduché a tím pádem bez rizika.

Za vhodný instrument k předcházení rizikům a daňovým kontrolám v oblasti převodních cen označila ředitelka Generálního finančního ředitelství, Tatjana Richterová, využití institutu žádosti o závazné posouzení.