Zpět
|Novinky

REVOLUCE V E-COMMERCE OD 1. 7. 2021

Od 1. 7. 2021 budou platit nová pravidla pro DPH u e-commerce při prodejích mimo Českou republiku. Prodejci budou muset na jednu stranu přiznávat DPH jinak, na druhou stranu jim to umožní snížit administrativní náklady a mohou rozšířit svoje působení i do dalších států.

revoluce e-commerce

Aktuálně platná úprava pro zasílání zboží s limitem pro konkrétní stát bude zrušena a nebude tak nutné být registrovaný k DPH v každém státě, ve kterém je limit překročen. Pro prodeje v rámci České republiky se nic nemění a tyto prodeje se budou i nadále vykazovat v klasickém přiznání.

Nově bude zaveden společný limit ve výši 10 000 EUR (256 530 Kč) pro kalendářní rok pro všechny státy EU (tzn. součet všech prodejů do všech států EU). Při překročení limitu se bude DPH odvádět v zemi konečného zákazníka. Pokud daný ani předcházející rok nebyla překročena tato hranice, je možné použít zjednodušený režim a odvádět DPH v tuzemsku i u přeshraničních transakcí (využitelné pouze v případě malých e-shopů).

Související DPH povinnosti a jeho odvody budou probíhat přes platformu jednoho správního místa. Český e-shop bude komunikovat pouze s českým správcem daně, který následně přerozdělí odvedené DPH. Výsledkem bude zjednodušení komunikace s finančními úřady, ale zároveň vyšší nárok na IT systém a reportování. To umožňuje jednodušší expanzi do ostatních státu Evropské unie bez nutnosti registrace v jiných státech a snížení nákladů na zahraniční poradce.

Do tohoto systému je třeba se registrovat nad rámec současné registrace k DPH. Zároveň je třeba připravit účetní / fakturační systémy a jejich výstupy, aby bylo možné získat data pro sestavení speciálního DPH přiznání, které bude mít jinou strukturu než to, na které jsme v současnosti zvyklí.

Zákon ještě není schválen, ale výrazné změny však nepředpokládáme.

Pokud byste potřebovali prověřit nastavení současného systému i s ohledem na plánovanou změnu, neváhejte nás prosím kontaktovat.