Zpět
|Novinky

Shrnutí nejdůležitějších daňových novinek pro rok 2022

Jelikož je začátek nového roku, rádi bychom Vás seznámili s nejdůležitějšími daňovými novinkami, které nás v roce 2022 čekají.

Níže uvádíme základní daňové novinky pro rok 2022:

Základní sleva na poplatníka

Základní slevu na poplatníka může uplatnit každý poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky. Pro rok 2022 je tato sleva zvýšena z původní částky 27 840 Kč ročně na 30 840 Kč ročně.

Vyšší záloha na daň u OSVČ v paušálním režimu

Paušální záloha na daň, kterou je povinen platit poplatník, který je osobou samostatně výdělečně činnou a přihlásil se k dani z příjmu v paušálním režimu. Měsíční záloha na paušální daň je pro rok 2022 zvýšena na 5 994 Kč, z čehož 100 Kč představuje zálohu na daň z příjmu, 3 267 Kč představuje zálohu na platby pojistného sociálního pojištění a 2 627 Kč zálohu na platby pojistného zdravotního pojištění.

Vyšší daňové zvýhodnění na děti

V roce 2022 dochází k růstu částky daňového zvýhodnění, které může fyzická osoba uplatnit ve svém daňovém přiznání, nebo měsíčně ve formě snížení záloh na daň z příjmu. Na jedno dítě činí částka daňového zvýhodnění ročně 15 204 Kč, na druhé dítě 22 320 Kč a na třetí a každé další dítě činí částka daňového zvýhodnění 27 840 Kč ročně.

Růst minimální mzdy a jeho důsledky pro slevy na dani a daňové zvýhodnění

Minimální mzda činí pro rok 2022 16 200 Kč měsíčně. Zvýší se tak hranice zdanitelných příjmů, kterých musí v roce 2022 dosáhnout daňový poplatník, který bude chtít v rámci daňového přiznání za tento rok uplatnit svůj nárok na výplatu daňového bonusu. Poplatník, kterému vznikne nárok na výplatu daňového bonusu (z titulu daňového zvýhodnění na děti) bude muset prokázat, že měl v roce 2022 zdanitelné příjmy, alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Mění se rovněž maximální možná výše slevy na dani, kterou bude možné uplatnit z titulu zaplaceného školkovného, která je stanovena na úroveň minimální mzdy.

Sleva na dani z titulu zastavené exekuce

Slevu na dani z titulu zastavené exekuce bude moci uplatnit fyzická nebo právnická osoba, která je věřitelem, jehož nevymahatelná pohledávka dosahovala výše maximálně 1 500 Kč bez příslušenství. Výše slevy na dani činí 30 % hodnoty původní pohledávky, maximálně však 450 Kč.

Růst průměrné mzdy

Průměrná mzda pro rok 2022 činí 38 911 Kč. Tato částka ovlivňuje výši hranice příjmů, od které jsou příjmy zdaňovány sazbou daně z příjmu 23 %. Pro rok 2022 činí tedy tato hranice 1 867 728 Kč ročně (48násobek průměrné mzdy). Výše průměrné mzdy v české ekonomice rovněž ovlivňuje výši minimálních záloh na pojistné na zdravotní pojištění, které hradí osoby samostatně výdělečně činné.

Zvýšení sazeb minimálního stravného

Minimální sazba stravného pro zaměstnance v podnikatelské sféře činí • 99 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5-12 hodin, • 151 Kč, pokud pracovní cesta trvá 12-18 hodin a • 237 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin.

Kompenzační bonus

S ohledem na přetrvávající epidemii onemocnění SARS-CoV-2 a související vládní opatření platí dále možnost pro OSVČ žádat o kompenzační bonus. Podmínkou pro možnost podání žádosti kompenzační bonus je pokles tržeb OSVČ ve stanoveném srovnávacím období alespoň o 30 %. V současné době je možné žádat o kompenzační bonusy vyplácené ze dvou bonusových období: první bonusové období běželo od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021, druhé bonusové období běží od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022. Výše kompenzačního bonusu činí pro OSVČ až 1 000 Kč za kalendářní den bonusového období. Další bonusová období může v návaznosti na vývoj pandemické situace vyhlásit svým nařízením vláda, a to vždy na jeden kalendářní měsíc nejpozději do konce roku 2022.