Zpět
|Novinky

Změna stravného při tuzemských pracovních cestách

Současná turbulentní doba způsobuje četné novelizace v oblasti cestovních náhrad. Poslední novelizace vyhlášky č. 511/2021 Sb (Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad) upravuje od 20.8.2022 výši stravného při tuzemských pracovních cestách. Jedná se o vyhlášku č. 237/2022 Sb.

Tuzemské stravné 1. 1. 2022 - 19. 8. 2022:

• 5 až 12 hod. 99 až 118 Kč

• 12 až 18 hod. 151 až 182 Kč

• více než 18 hod. 237 až 283 Kč

Maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 118 Kč od 1.1. do 19.8.2022 odpovídala optimálně daňově uznatelná stravenka ve výši 150 Kč (150,18 Kč). Maximální částka peněžního stravovacího paušálu, který je v případě zaměstnance osvobozen od daně, činila 82,60 Kč.

Nové tuzemské stravné účinné od 20.8.2022:

• 5 až 12 hod. 120 až 142 Kč

• 12 až 18 hod. 181 až 219 Kč

• více než 18 hod. 284 až 340 Kč

Maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 142 Kč od 20. 8. 2022 nově odpovídá optimálně daňově uznatelná stravenka ve výši 180 Kč (180,73 Kč). Maximální částka peněžního stravovacího paušálu, který je u zaměstnance osvobozen od daně, činí nově 99,40 Kč.

Sazby zahraničního stravného se nemění. V případě nejčastěji využívaných evropských států pro zahraniční stravné platí následující sazby:

• 50 € pro Francii

• 45 € pro Německo a Rakousko

• 50 € pro Itálii

• 40 € pro Polsko

• 35 € pro Slovensko