Zpět
|Novinky

Zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun a prominutí záloh na silniční daň

Ropný trojlístek

Rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu opatření reagujících na skokové zvýšení cen benzínu a nafty v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Premiér České republiky Petr Fiala oznámil na tiskové konferenci vlády dne 9. 3. 2022, že vláda zavede systém kontroly marží u distributorů a prodejců pohonných hmot. Implementací systému kontroly bylo pověřeno ministerstvo průmyslu a obchodu.

Do kontroly cen pohonných hmot je zapojeno i ministerstvo financí. Prodejcům pohonných hmot vznikne povinnost zasílat každodenně přehledy o cenách pohonných hmot, a to zpětně od 21. února 2022. Tyto údaje pak bude ministerstvo porovnávat s vývojem cen pohonných hmot.

Jako další krok vláda rozhodla o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní vozidla do 12 tun. Opatření bude implementováno formou novely zákona o silniční dani, kterou připravuje ministerstvo financí.

Další opatření, kterým česká vláda cílí na zamezení růstu cen pohonných hmot, je zrušení povinnosti přidávání biosložky do paliv, k čemuž je nutné přijetí novely zákona o ochraně ovzduší. Tuto novelu má předložit ministerstvo životního prostředí.

Z praktických opatření je nutné zmínit rozhodnutí ministra financí České republiky o prominutí příslušenství daně a záloh na daň silniční z důvodu mimořádné události č.j. MF- 8118/2022/3901-2 zveřejněné ve Finančním zpravodaji číslo 6/2022 dne 24.3.2022. Prominutí záloh na silniční daň se týká všech záloh na daň splatných v roce 2022. Nedochází jím však k prominutí silniční daně jako takové.