Zpět
|Blog

Zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně

Generální finanční ředitelství mění některé daňové a další zákony novelou zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb. S účinností od 1. 1. 2021 je umožněno obchodním korporacím požádat správce daně z příjmů, aby předal účetní závěrku obsaženou v daňovém přiznání příslušnému rejstříkovému soudu místo této společnosti. Tato možnost se týká těch společností, které účetní závěrku nepředávají do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím České národní banky. Nová právní úprava stanovuje možnost předávat účetní závěrku více subjektům státní správy prostřednictvím jednoho daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně

Novela cílí na snížení administrativní zátěže a vyhnutí se několikanásobnému odevzdávání stejných formulářů vícero orgánům veřejné moci, a to finanční správě jako přílohu daňového přiznání a dále založení stejné účetní informace do sbírky listin veřejného rejstříku. Účetní závěrku bude možné nově založit do sbírky listin veřejného rejstříku formou přílohy k formuláři daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2021 (tedy za období, které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a skončilo nejdříve 31. prosince 2021), kdy správce daně toto založení zprostředkuje. Tiskopis přílohy s označením „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“ je dostupný v databázi tiskopisů na webu finanční správy. Jinou formou a v jiné podobě účinně požádat správce daně o předání sbírky listin veřejného rejstříku nelze.

K úkonu zveřejnění účetní závěrky není potřeba udělení speciální plné moci, dostačující je plná moc, která zahrnuje rozsah pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Nutný je naopak požadavek elektronické formy podání daňového přiznání včetně všech jeho příloh v takovém formátu, struktuře a za podmínek, které stanovuje daňový řád. Žádost o předání účetní závěrky není možné podat samostatně, ale musí být součástí daňového přiznání, případně dodatečného daňového přiznání. Pokud jsou splněny všechny stanovené podmínky pro podání žádosti o zveřejnění účetní závěrky, správce daně předá prostřednictvím informačních systémů účetní závěrku rejstříkovému soudu ke zveřejnění ve sbírce listin. Předání účetní závěrky proběhne výhradně v takovém rozsahu, který si určí účetní jednotka (daňový subjekt). Za to, zda rozsah přiložených dokumentů odpovídá rozsahu, který plyne účetní jednotce ze zákona o účetnictví, zodpovídá zcela účetní jednotka. Okamžik podání daňového přiznání u příslušného správce daně je považováno za okamžik splnění (částečné splnění) povinnosti účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku.