Zpět
|Novinky

Aktualizace interpretace I-8 NÚR

Aktualizace interpretace I-8 NÚR

Dne 24. dubna 2023 schválila Národní účetní rada aktualizaci interpretace č. I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku, která se zabývá účetním stanovením vzniku nároku na zaměstnanecký benefit ve společnosti, která na pokrytí těchto benefitů tvoří sociální fond. Zároveň je v této interpretaci řešen způsob zachycení zápůjčky zaměstnancům včetně souvisejícího vykázání a prezentace v účetní závěrce.

Původní verze interpretace umožňovala použití tzv. bilančního přístupu, kdy se vznik nároku na zaměstnanecké benefity účtoval přímo proti sociálnímu fondu. Tento přístup však vedl mimo jiné k nesrovnatelnosti údajů v účetních závěrkách společností, které tvořily sociální fond, a těch, které jej netvořily.
Dle aktualizované verze interpretace je na vznik nároku na zaměstnanecké benefity nahlíženo jako na náklad, a to bez ohledu na to, zda je k jejich krytí použit sociální fond, neboť jsou odměnou za vykonanou práci stejně jako mzda. Pokud je použit sociální fond k výplatám benefitů, sníží se jeho výše ve prospěch nerozdělených zisků minulých let nebo jiných fondů, pokud tak určí stanovy. Opačně je tomu u zápůjček zaměstnancům ze sociálního fondu, jejichž poskytnutí není považováno za náklad, ale za pohledávku za zaměstnanci. Sociální fond se tedy v tomto případě nesnižuje, a to ani v případě vrácení zápůjčky, kdy dochází pouze k přesunu mezi analytickými účty sociálního fondu. Na závěr připomínáme, že čerpání sociálního fondu se vykazuje v přehledu o změnách vlastního kapitálu, případně je nutné ho popsat v příloze v účetní závěrce.

Podívejte se na naše další články ze světa daní, daňového poradenství a financí. Najdete nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.

Zdroj: EKPrůvodce srpen/2023