Zpět
|Blog

Dorovnávací daň jako nástroj spravedlnosti a efektivity

Dorovnávací daň jako nástroj spravedlnosti a efektivity_EKP Advisory

Slyšeli jste již o tzv. dorovnávací dani? Ministerstvo financí tento termín použilo v důvodové zprávě k letošnímu vládnímu konsolidačnímu balíčku. Pokud se to k vám ještě nedoneslo, tak jde vlastně o globální minimální daň ve výši 15 %, která se bude týkat velkých nadnárodních a vnitrostátních skupin, které mají roční výnosy více než 750 milionů eur. Občas se totiž stává, že členské entity (dceřiné společnosti a různé pobočky) si mezi sebou vzájemně přesouvají zisky, aby si snížily daňovou povinnost. A tomu má právě dorovnávací daň zabránit.

Hlavní entita (mateřská společnost) si své pobočky v rámci jednoho státu či na mezinárodní úrovni většinou zřizuje kvůli tomu, aby získala přístup na místní trh, snížila riziko či z jiných strategických důvodů. Nezřídka se však stává, že touto formou zřízení společnosti sledují různé daňové výhody. Nadnárodní skupiny totiž někdy přesouvají své zisky do jurisdikcí s nižšími daňovými sazbami, což ve výsledku výrazně snižuje jejich celkovou daňovou povinnost.

Dorovnávací daň zajistí spravedlivý podíl na dani

Dorovnávací daň ministerstvo zavedlo právě z důvodu, aby firmy odváděly minimálně 15 % z celkových zisků na dani z příjmu. A jestliže sazba výše 15 % nedosahuje, musí členské entity hradit právě dorovnávací daň. Tím se má zajistit, aby pobočky a dceřiné společnosti platily spravedlivý podíl na dani. Tato globální minimální daň má dvě hlavní složky: dorovnávací daň skupiny (je určena na úrovni státu a týká se celé skupiny) a tuzemskou dorovnávací daň (úroveň jednotlivých členských entit).

Globální minimální daň zabrání daňovým únikům velkých nadnárodních skupin

Dorovnávací daň představuje důležitý krok k větší daňové transparentnosti a spravedlnosti. Jejím cílem je zabránit daňovým únikům velkých nadnárodních skupin a zajistit, aby každá členská entita platila svůj spravedlivý podíl na dani. Zároveň je globální minimální daň prostředkem, který má přinést větší příjmy do státní pokladny.

Vládnímu konsolidačnímu balíčku se věnujeme i v jiných článcích, například zde a zde.

Sledujte nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.