Zpět
|Blog

Daně a účetnictví v době koronaviru: podívejte se na všechna nová opatření

covid

Koronavirus, který se aktuálně žene napříč Evropou, změnil dosavadní život a chod věcí ve všech aspektech. Má také dopady na ekonomiku fungování většiny společností – od zavedení homeoffice, přes snížení tržeb až po (dočasné) uzavření provozoven z titulu vládního nařízení. Vybrali jsme opatření, která mohou malým a středním podnikům tyto negativní dopady alespoň částečně snížit:

FINANCOVÁNÍ

 • Vláda spustila výdajový program a malým a středními podnikům zasaženým koronavirem bude poskytovat bezplatné půjčky na provozní financování (mzdy, nákup zboží a materiálu, nájemné) až do výše 15 milionů korun – příjem žádostí již odstartoval přes e-podatelnu Českomoravské záruční a rozvojové banky (detaily zde). Dle vyjádření vlády byl program již v prvním dnu vyčerpán, ale žádosti se přijímají dále a objem peněžních prostředků má být v programu navýšen.
 • Informujte se u své banky, zdali je možné případně odložit splácení úvěrů, které máte – většina bank hovoří o 3měsíčním období odkladu, ale zatím nejsou bližší a detailní informace.

DANĚ

 • Vláda schválila liberační balíček ve vztahu k daňovými povinnostem a eliminovala tak mnohé pokuty a úroky z prodlení.
 • Všichni daňoví poplatníci mohou platit daň z příjmů a podat daňové přiznání bez sankcí až do 1. 7. 2020.
 • Plátci DPH nemusí za období 1. 3. 2020 – 31. 7. 2020 platit základní pokutu 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení.
 • Možnost požádat o prominutí i dalších pokut bez dalšího poplatku. Žádost musí být podána nejpozději do 31. 7. 2020 a v tomto případě musí být prokázán vliv koronaviru.

MZDY

 • Primárně dotčení zaměstnavatelé by zaměstnancům měli vyplácet dle vyjádření MPSV 100 % průměrného výdělku, tento závěr však není zcela jednoznačný a doporučujeme to řešit na individuální bázi. V tomto případě je také možné převést zaměstnance na jinou pozici bez jeho souhlasu.
 • Sekundárně dotčení zaměstnavatelé – například dodavatelé či poskytovatelé služeb podnikům, kteří musí mít nyní zavřeno – mohou využít institutu takzvané částečné nezaměstnanosti podle § 209 zákoníku práce a vyplácet náhradu mzdy nejméně 60 % průměrného výdělku (je třeba přijmout vnitřní předpis).

EET

 • Pro subjekty, kterých se týká 3. a 4. vlna EET, což znamená start od 1. 5. 2020, by mělo být schváleno tříměsíční toleranční pásmo, během něhož by celní správa neměla pokutovat pokud se dané osoby nestihly včas připravit na evidenci EET. Subjektů evidujících již v současnosti EET, tedy 1. a 2. vlna a další dobrovolně, se toto netýká a ti musejí klasicky EET evidovat.

EKP PRACUJE Z HOME OFFICE

 • Naše telefonní čísla a emaily fungují normálně. Chápeme, že toto období pro Vás není jednoduché a potřebujete řešit některé věci urgentně, proto jsme tu pro Vás, naše pracovní doba není jakkoli omezená. Pouze místo osobních schůzek použijte prosím telefon, případně Vám můžeme zaslat link na online schůzku (včetně videa) a vše můžeme rychle a operativně probrat – stačí pouze počítač, notebook, případně „chytrý“ mobil. Používáme Microsoft Teams.

EKP SE POSTARÁ O VAŠE ÚČETNICTVÍ I V DOBĚ CORONA KRIZE

 • Společnost EKP Advisory Vám rovněž pomůže se všemi účetními a daňovými situacemi, do kterých jste se dostali v důsledku corona krize.