Zpět
|Novinky

Daňový kalendář na červen 2024

EKP Advisory_Danovy kalendar

Sledování klíčových dat je v oblasti daňových povinností mimořádně důležité. Zde je náš pravidelný průvodce, daňový kalendář, který vás provede hlavními událostmi spojenými s placením daní. Dodržováním těchto termínů se vyhnete nepříjemným sankcím a zbytečným komplikacím. Dnešní článek se zaměřuje na důležitá data v červnu 2024.

Ministerstvo financí ČR se rozhodlo zavést pro roky 2023 až 2025 daň z neočekávaných zisků pro velké finanční instituce a společnosti působící v energetice a petrochemickém průmyslu. Dle schváleného plánu Poslaneckou sněmovnou činí tento speciální poplatek, nazývaný windfall tax, 60 %. Tento poplatek se přičítá k standardní sazbě daně z příjmů právnických osob (19 %) a týká se nadměrných zisků zmíněných firem. Podniky musí zaplatit čtvrtletní či pololetní zálohy na tuto daň do 17. 6. 2024.

Čtvrtletní a pololetní zálohy platí i pro lidi s nejvyššími příjmy

Stejně tak mají i jednotlivci s vysokými příjmy, kteří za loňský rok zaplatili více než 150 tisíc Kč na daních, povinnost zaplatit čtvrtletní či pololetní zálohy na daně do pondělí 17. 6. 2024. Tyto zálohy činí 25 % z poslední částky daně z příjmů a musí být hrazeny každé čtvrtletí.

Paušální záloha a měsíční odvod za květen 2024

Do čtvrtka 20. 6. 2024 musejí zaměstnavatelé zaplatit paušální zálohu za květen 2024. Tato platba je v podstatě ekvivalentem měsíčních odvodů úhrnu sražených záloh na dani z příjmů. Tento kontinuální odvod pomáhá vyrovnat daňovou zátěž a minimalizuje riziko nedoplatků při podávání daňových přiznání. Peníze ze zálohy jsou určeny na financování veřejných služeb a dalších státních projektů.

DPH za květen do 25. 6. 2024

Podání daňového přiznání a zaplacení DPH za květen 2024 pro plátce daně z přidané hodnoty (DPH) je nutné do úterý 25. 6. 2024. Ti, kteří jsou povinni platit DPH na základě svých obchodních transakcí a částek spojených s DPH, musí v tomto termínu podat daňové přiznání. Stejně tak je tento termín určený i pro podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za květen 2024.

Poslední červen platí pro režim OSS

Konec června představuje důležitý termín i pro plátce DPH, kteří využívají režim OSS (One Stop Shop) při dovozu zboží. Do neděle 30. 6. 2024 musí tito plátci podat daňové přiznání a současně zaplatit daň. Tento režim výrazně usnadňuje mezinárodním obchodníkům administrativu spojenou s daněmi.

Hlídání termínů a změn v daňové legislativě může být poměrně náročné. Spolehnout se v tomto můžete na daňové poradce, kteří využívají své know-how a odborné dovednosti k tomu, aby pomohli klientům efektivně spravovat jejich finanční záležitosti.

Zajímá vás více zpráv z prostředí daňového poradenství, zpracování mezd či legislativy? Přečtěte si naše další články.