Zpět
|Novinky

Daňový kalendář na únor 2024

Danovy kalendar

Důležité termíny a povinnosti je vhodné mít pečlivě zaznamenané. Týká se to i daňového kalendáře, který slouží k udržení přehledu nad všemi záležitostmi spojenými s daněmi. Tímto způsobem lze předejít potenciálním sankcím a dalším nepříjemnostem. Proto se dnes budeme věnovat přehledu klíčových daňových termínů pro měsíc únor.

Pokud váš zaměstnavatel zasílá vaše zúčtování daně, měli byste u něj do 15. 2. 2024 učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023. Zaměstnavatel je následně povinen odeslat vaše daňové přiznání do 1. 3. v papírové formě a nebo elektronicky do 20. 3.

Paušální záloha a měsíční odvod za leden 2024

Do 20. 2. 2024 je třeba provést platbu paušální zálohy na daň z příjmů za leden 2024, což v podstatě odpovídá měsíčnímu součtu odvodů ze srážek na daň z příjmů. Tato lhůta platí pro zaměstnavatele, kteří pravidelně každý měsíc odvádějí finančnímu úřadu daň z příjmů ze mzdy (nebo honoráře) svých zaměstnanců. Tímto průběžným odvodem si rozkládají svou daňovou povinnost a zároveň minimalizují riziko nedoplatků při podání daňového přiznání. Paušální záloha poskytuje finanční prostředky pro stát, který díky nim financuje veřejné služby a projekty.

Pro plátce DPH platí termín 26. 2. 2023

Pátek 26. 2. 2024 je klíčovým dnem pro odevzdání daňového přiznání a zaplacení daně za leden 2024 pro plátce daně z přidané hodnoty (DPH). Plátci DPH předkládají daňové přiznání na základě svých obchodních transakcí a částek, které se vztahují k DPH. Stejný termín platí i pro souhrnné hlášení a kontrolní hlášení za leden 2024. V souhrnném hlášení plátci DPH uvedou za dané zdaňovací období údaje o DPH, které vyúčtovali i sami zaplatili. Kontrolní hlášení slouží k ověření a kontrole správnosti údajů uvedených v daňovém přiznání a souhrnném hlášení. Do 26. 2. 2024 je rovněž nezbytné odevzdat daňové přiznání za leden také v případě spotřební daně.

Do 29. 2. 2024 je potřeba splnit další daňové povinnosti

Pokud se věnujete dovozu zboží a jste plátci daně z přidané hodnoty (DPH), v rámci systému One Stop Shop (OSS) máte povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň do 29. 2. 2024. Tento režim usnadňuje správu daní pro mezinárodní obchodníky.

Termín do 29. 2. 2024 rovněž platí pro odvod daně za leden, která je vybírána srážkou podle speciální sazby. Tato povinnost se týká poplatníků daně z určitých druhů příjmů, například z dividend či dluhopisů. V těchto případech finanční úřad odvádí daně přímo z příjmů, což znamená, že není nutné podávat samostatné daňové přiznání.

Zajímá vás více zpráv z prostředí daňového poradenství, zpracování mezd či legislativy? Přečtěte si naše další články.