Zpět
|Novinky

Finanční správa vydala informace k zálohám na daň z neočekávaných zisků a oblasti DAC7

zisky ekp advisory

Finanční správa koncem června 2023 vydala informaci k zálohám na daň z neočekávaných zisků. Daň z neočekávaných zisků je zálohovou daní a poplatníci, jež spadají mezi poplatníky této daně a na které se vztahuje povinnost platit zálohy na daň, měli povinnost podat oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků do 3. července 2023, na což poplatníky upozornila i finanční správa. Termín splatnosti první zálohy k této dani je 15. září 2023.

Směrnice o mezinárodní spolupráci DAC 7, jež dopadá na všechny provozovatele internetových platforem, které umožňují prodej zboží a služeb, má za cíl identifikovat subjekty generující zisky přes digitální platformy, a tím zabezpečit správné zdanění takových zisků. Internetové platformy povinně od 1. ledna 2023 sbírají data od prodejců a zároveň od nich mohou vyžadovat i součinnost, aby veškeré informace o obchodech a tržbách poskytli správci daně. Formulář oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem bude k dispozici od ledna 2024 na Portálu MOJE daně. Provozovatel platformy musí k tomuto oznámení přiložit xml soubor s příslušnými informacemi týkajících se oznamovaných prodejců. V případě nedodržení této lhůty hrozí platformám pokuta ve výši 1,5 mil. Kč a zapsání na seznam nespolupracujících platforem, z čehož mohou dále vyplývat kontroly ze strany finančního úřadu.

Podívejte se na naše další články ze světa daní, daňového poradenství a financí. Najdete nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.

Zdroj: EKPrůvodce srpen/2023