Zpět
|Blog

JAK NA EET JAKO FIRMA?

EET neboli elektronická evidence tržeb je jeden ze způsobů, jak se stát snaží omezit krácení daní. Podnikatelé jsou pomocí pokladního zařízení připojeného k internetu propojeni se servery finanční správy, na které v reálném čase odesílají informace o přijatých platbách v hotovosti, stravenkami či elektronickými peněženkami a obdobnými instrumenty.

EET

CO JE ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB A JAK FUNGUJE?

Jde o elektronický systém, u něhož si stát slibuje snazší a přehlednější výběr daní a omezení tzn. šedé ekonomiky. Principem EET je prostřednictvím zaslané datové zprávy finanční správě zaevidovat každou platbu pod unikátním číselným kódem, který se zobrazí také na účtence zákazníka.

Elektronická evidence funguje následovně:

 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML do systému Finanční správy.
 2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s fiskálním identifikačním kódem („FIS“).
 3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně FIS), kterou předá zákazníkovi.
 4. Zákazník obdrží účtenku, kterou si může ověřit na Daňovém portálu.
 5. Podnikatel si může ověřit tržby ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.

Jak na Elektronickou evidenci tržeb

zdroj obrázku

Povinnost evidovat tržby se týká subjektů jejichž příjmy podléhají zdanění v České republice. Tyto subjekty evidují tržby uskutečněné na území České republiky mimo tržeb vyloučených zákonem č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb. Vyloučené tržby jsou například tržby z nájmů, z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky, tržby státu, příspěvkových organizací, spořitelen, pojišťoven, bank, penzijních a investičních fondů

JAK NA EET V PĚTI KROCÍCH:

 1. Autentizační údaje
  Autentizační údaje lze získat buď osobně na finančním úřadu nebo on-line prostřednictvím Daňového portálu www.daneelektronicky.cz s použitím přihlašovacích údajů do datové schránky. V rámci osobního jednání dostane žadatel autentizační údaje přímo, u online žádosti je finanční správa zašle do datové schránky žadatele. Online tedy mohou žádat pouze subjekty, které mají zřízenou datovou schránku.
 2. Přihlášení do portálu a identifikace provozoven Poté co získáte autentizační údaje se můžete přihlásit do Daňového portálu. Zde bude třeba vyplnit informace o všech provozovnách, ze kterých plynou tržby podléhající evidenci.
 3. Vygenerování certifikátu Ve třetím kroku si v Daňovém portálu vygenerujte certifikát pomocí kterého finanční správa identifikuje podnikatele. Doporučujeme si certifikát stáhnout do svého počítače. Upozorňujeme, že daný certifikát lze v daném okamžiku stáhnout pouze jednou.
 4. Nahrání certifikátu do pokladny Získaný EET certifikát vložte do pokladního systému což lze provést dvěma způsoby, a to buď přes vzdálenou správu nebo v rozhraní pokladny.
 5. Nastavit pokladnu pro provoz v režimu EET Jakmile certifikát nahrajete do pokladny, je nutné zadat údaje o společnosti a aktivovat režim EET.

Pro vedení elektronické evidence tržeb si tedy budete muset pořídit pokladnu, počítač, tablet či chytrý mobilní telefon, který je možné připojit k internetu a stáhnout si pokladní aplikaci EET. Případně je možné vést elektronickou evidenci také ve zjednodušeném režimu.

Zjednodušený režim je však aplikovatelný pouze u vládou stanovených typů tržeb či v odůvodněných případech a na základě žádosti podnikatele. Rozhodnutí o vydání povolení je však plně v diskreci finanční správy a nemusí být uděleno. Zjednodušený režim EET je vhodný například pro malé stavební firmy, řemeslníky, opraváře či hodinového manžela.

OD KDY JE EET PRO FIRMY A PODNIKATELE ZÁVAZNÉ

Evidence tržeb je spouštěna ve čtyřech fázích, které jsou rozřazeny podle klasifikace CZ-NACE následovně:

1.12.2016 (FÁZE I.): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

 • hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny, kavárny, restaurace, hospody, kantýny apod.

1.3.2017 (FÁZE II.): MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD

 • prodejny potravin, drogerie, stánkový prodej se zbožím, jakýkoli maloobchod či velkoobchod apod.

1.1.2021 (FÁZE III.): DOPRAVA, VÝROBA, SVOBODNÁ PODNIKÁNÍ

 • silniční nákladní doprava, taxislužba, osobní železniční doprava
 • výrobci jako jsou cukráři, řezníci, pekaři apod.
 • výrobci potravin, krmiv, látek, chemických, kovových a dalších výrobků a strojů
 • pěstitelé, chovatelé, těžba dřeva a nerostů
 • svobodná povolání jako jsou právníci, veterináři, lékaři apod.
 • rehabilitace, logopedie, medicinální pedikúry, homeopatie, chiropraxe, akupunktura apod.
 • stánkový prodej s občerstvením, zmrzlinou či jinými potravinami

1.1.2021 (FÁZE IV.): VYBRANÁ ŘEMESLA A VÝROBNÍ ČINNOST

 • výroba oděvů, textilií, papíru, zpracování dřeva a dřevěných výrobků, výroba plastů, mýdel, kovových konstrukcí apod.
 • opravy a instalace strojů, elektrospotřebičů, obuvi, nábytku počítačů a dalších zařízení
 • řemeslníci jako elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači, instalatéři apod.
 • kadeřnice, kartářky, astrologové a spiritisté, fitness studia, léčebné masáže, hodinový manžel apod.

Elektronická evidence tržeb přispěje dle ministerstva financí k „férovému prostředí“, kde mají všichni totožné podmínky a ve kterém náležité plnění povinností podnikatelů či firem neznamená konkurenční nevýhodu. Zda tomu tak skutečně bude prověří až léta praxe.