Zpět
|Novinky

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů

Daně z nemovitých věcí

Návrh na zrušení daně z nemovitých věcí byl po dlouhém legislativním procesu, zveřejněn ve Sbírce zákonů. Cílem tohoto návrhu je podpořit dostupnost vlastního bydlení a povzbudit trh s nemovitostmi po koronavirové krizi.

Aktuálně je daň z nabytí nemovitých věcí definitivně zrušena. Současně se zrušením bylo schváleno několik dalších změn, které budou přiblíženy v tomto článku.

Účinnost

Účinnost tohoto zákona je stanovena retrospektivně. Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31. březnu 2020 a později, tak poplatníci neplatí daň z převodu nemovitých věcí. V případě, že lhůta uplynula před 31. březnem má povinnost odvést daň. V této situaci se nepřihlíží k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání dle daňového řádu. Prakticky se toto zrušení daně týká transakcí, jejichž vklad do katastru nemovitostí byl uskutečněn v prosinci 2019 a později.

Pokud se na Vás vztahuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, ale už jste ji zaplatili, můžete si zažádat o vrácení vratitelných přeplatků a uhrazená daň Vám bude vrácena. Prvním dnem, kdy je možné podat žádost je den následující po dni vyhlášení – 26. září 2020.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí však bude mít dopad do zákona o daních z příjmů. Konkrétně se jedná o tyto změny:

Prodej nemovitostí – prodloužení časového testu pro osvobození

Časový test pro osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitých věcí se prodlužuje z 5 let na 10 let. Prodloužení časového testu se bude vztahovat až na nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Snížení odpočtů na hypotéku

Maximální hranice pro odpočet u daně z příjmů za úvěry ze stavebního spoření, úroky z hypotečních úvěrů a úvěrů poskytnutých stavební spořitelnou se snižuje ze 300 000 Kč na 150 000 Kč. Účinnost této změny je také od 1. ledna 2021.

Rádi Vám zodpovíme Vaše případné dotazy a poskytneme podporu při kalkulaci daňových dopadů stejně jako při samotné realizaci.