Zpět
|Blog

Jak probíhá daňová kontrola z finančního úřadu?

Danova kontrola_EKP

Máte firmu, podnikáte, platíte daně? Pak je možné, že se někdy setkáte s daňovou kontrolou z finančního úřadu. Proces této kontroly upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to konkrétně § 85 až 88. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda správně plníte své daňové povinnosti a další skutečnosti, které mají vliv na správné stanovení daně. Daňová kontrola se vždy vztahuje ke konkrétní dani za určité období a často se také stává, že se správce daně ozve tzv. na udání. Není však nutné panikařit, stejně jako vám ze zákona vyplývají určité povinnosti, tak máte i svá práva.

Před samotnou kontrolou provádí úřad tzv. vyhledávací činnost, kdy hledá důkazy a zkoumá plnění daňových povinností. Pokud správce o něčem pochybuje, tak obdržíte výzvu k odstranění pochybností. Jestliže podle něj nenastane zlepšení, tak vám přijde oznámení o zahájení daňové kontroly a požadavky s tím spojené. Některé pokyny mohou být pro laika „španělskou vesnicí“, a proto je dobré využít služeb daňového poradce, který se v této problematice vyzná. Každopádně finanční úřad po vás bude chtít různé dokumenty, smlouvy a účetnictví. Navíc může správce daně provádět i místní šetření, což znamená, že mu musíte umožnit vstoupit do všech prostor spojených s podnikáním.

Jaká má podnikatel práva a povinnosti při daňové kontrole?

Povinností majitelů firmy je zajistit správci daně vhodné místo pro kontrolu, poskytnutí informací o organizační struktuře, oprávněních jednotlivých zaměstnanců a uložení účetních záznamů a v neposlední řadě i předložení požadovaných důkazů. Podnikatel má právo předkládat své vlastní důkazy a může být přítomný u případných výslechů svých zaměstnanců, pokládat jim otázky atd.

Důkazní břemeno platí pro podnikatele i správce daně

U daňové kontroly platí tzv. zásada součinnosti, kdy se předpokládá, že budete se správcem daně na všem spolupracovat. Navíc jste zatížení důkazním břemenem, tj. musíte být schopní dokázat vše, co tvrdíte ve svém daňovém přiznání. Důkazní břemeno má však i správce daně, který má povinnost prokázat kde a z jakých konkrétních důvodů vidí pochybení v plnění vašich daňových náležitostí.

Daňová kontrola končím oznámením o ukončení

Po provedení daňové kontroly sepíše správce daně tzv. dosavadní výsledek kontrolního zjištění, proti kterému však můžete vznést výhradu a podat návrh na doplnění výsledku. Daňová kontrola oficiálně končí doručením oznámení o ukončení daňové kontroly. Součástí oznámení je i zpráva o daňové kontrole, jež obsahuje konečný výsledek kontrolního zjištění (a případně i dodatečné doměření daně).

Daňové kontroly se bát nemusíte

Přestože může být daňová kontrola poměrně náročný proces, tak se jí není třeba bát. Pokud pečlivě evidujete všechny dokumenty (účetnictví, daňovou evidenci, důkazní materiály k významným transakcím, jako jsou úvěrové smlouvy, kupní smlouvy k nemovitým věcem atd.), překonáte daňovou kontrolu bez jakýchkoli negativních důsledků.

Máte-li zájem o další aktuality, sledujte nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.