Zpět
|Blog

Jak vybrat dobrého daňového poradce?

skoleni 036 3463

Daňová legislativa (a nejen ta) se často vyvíjí a mění. V dnešní uspěchané době se tak může stát, že ztratíte přehled, co vše potřebujete k daňovému přiznání či pro vyřešení jiného finančního problému. Stále více lidí se tak obrací na profesionální daňové poradce, aby získali jistotu ohledně svých finančních záležitostí. Jak ale vybrat toho správného poradce? Není to jen o znalostech a dovednostech, ale také o důvěře a profesionalitě.

Jedním z nejlepších způsobů, jak posoudit kvalitu daňového poradce, je získat reference a doporučení od jeho stávajících klientů. Ptát se můžete svých známých nebo hledejte recenze na internetu. Přímo podle krajů a měst si můžete odborníka najít také na webu Komory daňových poradců České republiky (KDP ČR).

Komora daňových poradců je dobrým vodítkem

Pokud je vámi vybraný daňový poradce zaregistrovaný na Komoře daňových poradců, tak máte záruku, že jde o opravdového daňového poradce – má evidenční číslo a vysokoškolské vzdělání, má absolvovanou odbornou zkoušku a sjednané pojištění odpovědnosti. Z profilu na webu KDP ČR se dozvíte, jaké má daňový poradce konkrétní vzdělání, kvalifikaci, specializaci a zkušenosti.

Je daňový poradce zároveň i lektorem?

Někteří daňoví poradci působí rovněž jako lektoři, kteří laické i odborné veřejnosti poskytují školení a vzdělávání v oblasti daní a účetnictví. Lektorská role bývá další známkou odbornosti. Navíc je velmi pravděpodobné, že vám daňový poradce díky svým učitelským zkušenostem vysvětlí vše jasně a srozumitelně.

Podívejte se na webové stránky poradce

Webové stránky daňového poradce mohou také poskytnout užitečné informace o jeho službách, filozofii a přístupu k práci. Zkontrolujte si, zda je web aktuální, dobře organizovaný a zda obsahuje relevantní informace, které vám pomohou při rozhodování.

Nese daňový poradce odpovědnost za případnou chybu v daňovém přiznání?

Člověk je tvor omylný, takže se opravdu může stát, že se i daňový poradce například zpozdí s odesláním daňového přiznání. Dobrý poradce je proto na riziko způsobení škody pojištěný. To znamená, že když jako daňový poplatník budete muset zaplatit případnou pokutu či sankci, tak pak můžete náhradu škody požadovat po svém poradci. Většinou jde opravdu o penalizace spojené například s pozdním podáním daňového přiznání, ne o samotnou doměřenou daň. Kromě toho by měl daňový poradce s klientem aktivně spolupracovat na nápravě případné škody, která vznikla v důsledku jeho chyby.

Nebojte se ptát

Vybrat správného daňového poradce může být pro řešení vašich finančních záležitostí klíčovým krokem. Je důležité si uvědomit, že vztah mezi daňovým poradcem a klientem je založený na důvěře, a proto byste se neměli bát klást jakékoliv otázky. Bez ohledu na to, zda si vyberete poradenskou firmu nebo jednotlivce, tento princip zůstává stejný.

Máte-li zájem o další aktuality, sledujte nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.