Zpět
|Novinky

LHŮTA PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ JE PRODLOUŽENA!

V rámci Finančního zpravodaje č. 16 došlo k faktickému posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Dále byla pro zaměstnance schválena i tzv. izolačka. Více informací Vám přinášíme ve článku níže.

Protože není možné posunout lhůtu pro podání přiznání přímo, vydala ministryně financí ve Finančním zpravodaji prominutí úroků z prodlení a pokuty opožděné podání při podání daňového přiznání k dani z příjmů do 3. května (papírové podání), resp. 1. června 2021 (elektronické podání). Prominutí se vztahuje na fyzické a právnické osoby, jejichž původní termín pro podání daňového přiznání byl 1. dubna, resp. 3. května.

ČSSZ prodloužila termín pro podání přehledů na 30. června 2021. V tento den musí být uhrazen doplatek pojistného. Dále platí, že pokud Vaše Přiznání podává daňový poradce, lhůta je až 2. srpna 2021.

Prodloužení termínu pro podání přehledů pro zdravotní pojišťovny je vyřešeno novelou zákona, která termín posouvá na 2. srpna 2021. Případný nedoplatek je pak nutné uhradit do 8 dnů po podání přehledu, nejpozději tedy do 10. srpna 2021.

Současně zatím nedošlo ani k posunutí termínu pro podání přiznání v situacích, kdy je pro podání zmocněn daňový poradce nebo účetní závěrka společnosti podléhá ověření auditora. Termín je 1. července 2021.

Izolačka je mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč/den sloužící k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci po dobu prvních 14 dnů. Vztahuje se ke karanténě či izolaci, která byla nařízena lékařem od 1. 3. do 30. 4. 2021. U karantény/izolace nařízené před tímto termínem bude příspěvek vyplacen za dny následující po 5. březnu. Izolačka nepodléhá exekuci, soudnímu výkonu rozhodnutí, nezapočítává se do příjmu pro dávky.

Zaměstnanec tento příspěvek dostane automaticky přímo od zaměstnavatele, není nutné o něj žádat. Zaměstnavatel si o takto vyplacenou částku sníží odvody sociální pojištění, odečet je možný do 3 kalendářních měsíců od ukončení neschopenky zaměstnance.

Více informací, včetně praktických dotazů, je zveřejněno zde a zde.

V případě dalších dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.