Zpět
|Novinky

Sankce po novele daňového řádu

Novela daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2021, přinesla řadu změn týkajících se daňové kontroly, podávání daňových přiznání či zavedení nové daňové informační schránky. Několik změn nastalo i u sankcí dle daňového řádu.

První jistě příjemnou změnou pro daňové subjekty bylo snížení výše úroku z prodlení dle § 252 daňového řádu. Nově bude výše úroku z prodlení odpovídat výši úroku dle občanského zákoníku, tedy nyní REPO sazba stanovená Českou národní bankou zvýšená o 8 procentních bodů. Změna také nastala v toleranční době u úroku z prodlení. Úrok z prodlení začne nabíhat již čtvrtým dnem následujícím po dni splatnosti. Ač to nemusí být na první pohled zřejmé, jedná se o čtvrtý kalendářní den. Je tedy možné, že úroky z prodlení začínají „vznikat“ od víkendu/svátku. Dále, úrok z prodlení se počítá nejen z včas neuhrazené daně, ale i z neoprávněné vratky v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu nebo daně.

Správce daně dále nebude předepisovat pokutu za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu, pokud bude pokuta činit méně než 1 000,- Kč. Novela chce zamezit předepisování pokut u těch daní, kde je základ pro výpočet pokuty nízký, např. u majetkových daní. Je však třeba upozornit, že toto platí pouze v případě, kdy daňový subjekt podá daňové tvrzení. V opačném případě, kdy daňový subjekt nepodá daňové tvrzení, a to ani přes výzvu správce daně, je předepsána pokuta 500,- Kč.

Přehled nejběžnějších sankcí naleznete níže:

Přehled sankcí