Zpět
|Novinky

Nový program kurzarbeit a COVID programy

Program kurzarbeit

Novela zákona o zaměstnanosti s sebou přináší tzv. kurzarbeit, pomocí kterého budou zaměstnavatelé připraveni na případnou další krizi. Díky kurzarbeitu bude možné zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy v situaci, kdy zaměstnancům nebude možné z objektivních důvodů přidělit práci. Stát tak může lépe pomoci zaměstnavatelům udržet pracovní místa. V koronavirové krizi dočasně roli kurzarbeitu plnil covidový program – Antivirus. Tento program, byť v zeštíhlené verzi (režim s označením A), byl prodloužen do konce října 2021.

Cílem programu kurzarbeit je pomoci zachovat pracovní místa v situacích ekonomické krize či jiných mimořádných událostí. Novela zákona bude nastavena tak, že zaměstnancům bude přidělena práce v omezeném rozsahu (20–80 %) a zaměstnavatel bude zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel obdrží příspěvek ve výši 80 % nákladů na náhradu mzdy a odvody. Strop příspěvku bude nastaven jako 1,5násobek celostátní průměrné mzdy.

Využití programu kurzarbeit má pro firmy jeden háček – v aktuálním období, ani v tom následujícím nebudou moci vyplácet dividendy.

Nové COVID programy

Byla spuštěna 2. výzva programu „COVID – Nepokryté náklady“. Současně jako u první výzvy platí, že je možné žádat o 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období. Rozhodné období u 2. výzvy bylo stanoveno od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021. O dotaci mohou žádat všichni podnikatelé, kterým v rozhodném období poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019. Žádosti přes portál AIS MPO je možné podávat až do 13. 9. 2021. Stále je také možnost podat žádost v rámci 1. výzvy, a to do 19. 7. 2021.

V rámci záručního programu „COVID III“ Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytne firmám do 500 zaměstnanců ručení za provozní úvěry u spolupracujících bank. Úvěr je také možné využít na financování projektů investičního charakteru (např. pořízení zařízení, strojů, nemovitostí apod.)