Zpět
|Blog

Online portál MOJE daně

V roce 2021 Finanční správa představila nový projekt s názvem MOJE daně. Tento projekt má za cíl zjednodušit komunikaci mezi daňovými subjekty a finanční správou. Součástí MOJE daně je portál Online finanční úřad, kde si daňový subjekt může zobrazit informace shromažďované ve spisu a na osobních daňových účtech. Dále může získávat informace o svých právech a povinnostech a činit podání s vybranými informacemi, které o něm správce daně zpracovává.

Portál Online finanční úřad umožňuje daňovému subjektu podávat daňová přiznání a činit podání správci daně elektronicky, bez nutnosti zakládat si datovou schránku. Dále jsou daňovému subjektu připomínány splatnosti plateb jednotlivých daní skrze osobní daňový kalendář.

Pro přihlášení lze využít e-identitu, tedy elektronické ověření totožnosti daňového subjektu, přihlášení skrze internetové bankovnictví či přihlášení přes datovou schránku. Pokud by ani jeden z uvedených způsobů nevyhovoval daňovému subjektu, lze si vyžádat osobní přístupové údaje od finanční správy.

Jelikož podání daňových přiznání přes portál Online finanční úřad se považuje za podání elektronicky, lhůta pro podání daňových přiznání k daním z příjmů se prodlužuje automaticky z tradičních 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období (v souladu s § 136 daňového řádu). Samozřejmě podává-li daňový subjekt přiznání k daním z příjmů prostřednictvím daňového poradce či má povinnost auditu, lhůta pro podání přiznání je vždy 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Portál však umožňuje podat přiznání i k dalším daním, například k silniční dani, dani z nemovitých věcí, dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení.