Zpět
|Novinky

Vrácení DPH z jiného členského státu

Nejpozději do 30. září 2021 je možné podat žádost o vrácení DPH z jiného členského státu za kalendářní rok 2020. Obecně nárok na vrácení DPH na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě má každý plátce DPH v tuzemsku, který má v České republice sídlo, místo podnikání nebo svou provozovnu a zároveň toto nemá zřízeno ve státě vrácení. Podmínkou pro vrácení DPH je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím Generálního finančního ředitelství.