Zpět
|Novinky

Paušální daň 2023 do 10. 1. 2023

Pausalni dan

Zavedení třech pásem paušálního režimu je zásadní koncepční změnou paušální daně od roku 2023. Do paušálního režimu pro rok 2023 se může přihlásit jen OSVČ s příjmy ze samostatné činnosti za rok 2022 ve výši nepřekračující 2 mil. Kč; vstup do paušálního režimu je přitom nutné oznámit nejpozději 10. 1. 2023. Při vstupu do paušálního režimu je nutné oznámit pásmo paušálního režimu – 1 nebo 2 nebo 3. Dle pásma jsou nastavené měsíční platby záloh pro rok 2023. (1. pásmo - 6.208 Kč, 2. pásmo - 16.000 Kč, 3. pásmo - 26.000 Kč)

OSVČ, které jsou v paušálním režimu v roce 2022 a nedojde k jeho ukončení (např. překročením hranice příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP činící pro rok 2022 částku 1 mil. Kč), nově vstup do paušálního režimu neoznamují a jsou v roce 2023 automaticky v 1. pásmu paušálního režimu. K oznámení vstupu do paušálního režimu je vhodné využít nezávazného tiskopisu vzor č. 2 – tento tiskopis obsahuje mimo jiné v závěru údaj o výši pásma paušálního režimu pro rok 2023.