Zpět
|Novinky

Zahraniční stravné v roce 2023

Zahraniční stravné v roce 2023

S účinností od 1. 1. 2023 se mění výše sazeb zahraničního stravného u 25 zemí. Částky, které jsou stanoveny vyhláškou mají pokrýt zvýšené náklady na zajištění stravy zaměstnanců při jejich zahraničních pracovních cestách.

Pro české zaměstnance je asi nejzajímavější změna výše sazby v případě pracovní cesty do Polska. Nově bude základní sazba pro rok 2023 zvýšena na 45 EUR. Dalšími zeměmi EU, kde došlo ke zvýšení sazby zahraničního stravného jsou Dánsko a Švédsko, kde byla sazba zvýšena na 60 EUR a dále Finsko, kde došlo ke zvýšení na 55 EUR.

Sazby zahraničního stravného v roce 2023 zůstávají v rámci států EU stejné pro:

  • Německo a Rakousko, sazba 45 EUR,
  • Itálii a Francii, sazba 50 EUR,
  • Slovensko, sazba 35 EUR.

Kdy a v jaké výši mají zaměstnanci nárok na zahraniční stravné? Náhrada stravovacích výdajů se počítá v cizí měně, a to podle času stráveného v zahraničí za jednotlivý den. Doba rozhodná pro vznik práva na náhradu se určí jako doba přechodu státní hranice ČR nebo doba odletu či příletu při letecké přepravě. V daném dni se poté cestovní náhrady určí následovně:

  • pokud zaměstnanec stráví mimo území České republiky více než 18 hodin, náleží mu stravné ve výši základní sazby;
  • pokud zahraniční cesta trvá déle než 12 hodin a méně než 18 hodin, náleží zaměstnanci zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby zahraničního stravného;
  • v případě, že doba, kterou zaměstnanec stráví na zahraniční pracovní cestě je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodina, náleží mu stravné ve výši 1/3 sazby zahraničního stravného.

Jestliže je zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, dochází ke krácení základní sazby stravného. Základní sazby zahraničního stravného se krátí o každé bezplatně poskytnuté jídlo až o hodnotu:

  • 25 % sazby zahraničního stravného, pokud se jedná o stravné ve výši základní sazby,
  • 35 % sazby zahraničního stravného, pokud se jedná o stravné ve výši 2/3 základní sazby,
  • 70 % sazby zahraničního stravného, pokud se jedná o stravné ve výši 1/3 základní sazby.

Aktuální výši zahraničního stravného platnou od 1.1. 2023 najdeme ve Vyhlášce č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023.