Zpět
|Blog

Whistleblowing se stal pro některé firmy nutností

Whistleblowing se stal pro některé firmy nutností

V dnešní době se firmy pohybují v rychle se měnícím a náročném prostředí, v němž jsou etika a pravidla někdy až na druhém místě. Téma whistleblowingu tak získává stále více na váze a od 1. srpna letošního roku je pro řadu zaměstnavatelů také nutností. V červnu 2023 byl u nás totiž ve Sbírce zákonů vyhlášený zákon o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání, který ochraňuje a podporuje ty, kteří nahlásí neetické chování ve firmách.

Whistleblowing neboli oznamování neetického chování nebo nezákonných praktik se stalo v mnoha zemích již neodmyslitelnou součástí moderního obchodního prostředí. Nový zákon by tak i u nás měl být krokem k větší transparentnosti a otevřenosti. Lidé díky internímu oznamovacímu systému můžou nahlásit obtěžování na pracovišti, škodlivé jednání u veřejných zakázek, finančních služeb, praní špinavých peněz a podobně. Systém však musí dokonale chránit identitu whistleblowera, aby mu nehrozila žádná odvetná jednání. Bez důvěry oznamovatele by tedy celé řešení nemělo žádný smysl.

Koho se whistleblowing týká?

Interní oznamovací systém si u nás musí zřídit společnosti a další zaměstnavatelé, kteří mají alespoň 50 zaměstnanců, dále obce s více než 10 tisíci obyvateli, veřejní zadavatelé, orgány veřejné moci ve vybraných oblastech a některé další firmy (např. z finančního sektoru). Podle odhadů je jen firem, jichž se to týká, takřka 15 tisíc. V případě, že firmy oznamovací systém nezavedou, tak riskují pokutu až jeden milion korun. Ta jim hrozí i v případě, že nezaručí skrytou identitu oznamovatele či nezabrání právě odvetnému jednání. Pokuty však postihnou také oznamovatele (až 50 tisíc korun), jestliže vědomě nahlásí nepravdivé tvrzení.

Jaký přínos má whistleblowing pro společnost?

Whistleblowing může mít i preventivní charakter. Pokud se totiž problémy nahlásí dříve, než se z nich stanou větší aféry, tak škody a rizika z nich plynoucí budou výrazně nižší. Když budou firmy aktivně odhalovat své slabé stránky, tak to může zlepšit jejich pověst mezi širokou veřejností. Takové organizaci totiž záleží na dodržování zákonů a pravidel, což jim také přinese další zákazníky, investory a zaměstnance.

Větší odpovědnost, nové výzvy

Moderní byznys s sebou přináší větší transparentnost, otevřenost a odpovědnost, což bude společnostem otevírat nové výzvy a příležitosti. Významným spojencem firem v oblasti whistleblowingu mohou být daňově poradenské společnosti, které organizacím s novým zákonem poradí a díky odborné znalosti financí pomůžou odstranit podezřelé praktiky.

Podívejte se na naše další články ze světa daní, daňového poradenství a financí. Najdete nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.