Zpět
|Novinky

Změny sazby DPH dodání vody

Sazba DPH na dodání vody

 • S účinností od 1. 5. 2020 je do seznamu zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně zařazena položka pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2201 – pitná voda.
 • Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se pitnou vodou rozumí pouze pitná voda, která je dodávána vodovodem. Na pitnou vodu dodávanou jiným způsobem (např. balená voda) se uplatní sazbě daně 15 %.
 • Sazba daně 10 % se uplatní i na dodání teplé vody vodovodem, která byla z pitné vody vyrobena.
 • Při vyúčtování vodného a stočného lze postupovat dle následujících variant:

1. VÝSLEDKEM VYÚČTOVÁNÍ JE 0

 • Tzn. uhrazené zálohy přesně odpovídají spotřebě, nájemníkovi tak nevzniká ani nedoplatek, ani přeplatek
 • jelikož byla daň již vypořádána v rámci daňových dokladů k uhrazeným zálohám, je u faktury za spotřebu použita stejná sazba daně, jako u daňových dokladů k uhrazeným zálohám

2. VÝSLEDKEM VYÚČTOVÁNÍ JE NEDOPLATEK

 • Tzn. nájemník zaplatí nižší zálohy, než jaká je skutečná spotřeb
 • Nedoplatek a uplatnění sazby DPH se posuzuje ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě vyúčtování vodného se dle § 24 odst. 4 písm. b zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty považuje datum uskutečnění zdanitelného plnění „dnem zjištění odečtu z měřícího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby při dodání tepla, chladu elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod“ a další.
 • Pokud tedy byla skutečná spotřeba zjištěna po 1.5.2020, uplatní se na vzniklý nedoplatek vyúčtování dodání vody a odstranění odpadních vod druhá snížená sazba daně ve výši 10 %
 • Zálohy jsou odečteny v sazbě DPH, v jaké byly zdaněny

3. VÝSLEDKEM VYÚČTOVÁNÍ JE PŘEPLATEK

 • Tzn. nájemník zaplatí zálohy vyšší, než jaká je skutečná spotřeba
 • Na přeplatek se použije sazba daně dle uhrazených záloh.