top-yellowtop-blue

Jiří Brož

Jiří je jako daňový poradce součástí týmu EKP Advisory od října 2023. Po dobu své profesní kariéry sbíral zkušenosti zejména v oblastech zdanění příjmů právnických osob, mezinárodního zdanění, M&A a transakčního poradenství se zaměřením na oblast nemovitostních transakcí. Před nástupem do EKP Advisory byl součástí týmu korporátních daní a M&A ve společnosti Deloitte.

Daňovému poradenství se věnuje od doby svého studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jiří složil v průběhu studií rovněž zkoušky do Komory daňových poradců ČR a od listopadu 2019 je certifikovaným daňovým poradcem. Po dobu jednoho semestru studoval v zahraničí na Technische Universität v Mnichově.

S klienty komunikuje v českém, anglickém nebo německém jazyce.

E-mail: jiri.broz@ekp.cz