top-yellowtop-blue

Michal Škrabiš

Michal se ve své praxi specializuje zejména na daně z příjmů, due dilligence, problematiku mezinárodního zdanění a DPH. Díky svým profesním zkušenostem má přesah nejen do daňových aspektů klienta, ale do problematiky financí ve své celistvosti – ať už strategického rozhodování, financování či manažerského reportingu. Ve své bohaté profesní kariéře totiž pracoval na pozicích controllingu a finančního řízení v předních mezinárodních firmách v oblasti farmacie či rychloobrátkového zboží.

Michal vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické. Ačkoli během studií pracoval v poradenských firmách, po jeho skončení se věnoval manažerským pozicím v oblasti financí a controllingu. Jeho kariérní dráha jej zavedla i do Velké Británie a Irska, kde strávil 6 let svého života. Během pobytu ve Velké Británii si rovněž dokončil kvalifikaci ACCA a v roce 2006 se stal jejím členem. Od roku 2019 se věnuje intenzivněji oblasti daní a účetnictví a v roce 2021 splnil zkoušky daňového poradce.

Michal se domluví anglicky.

E-mail: michal.skrabis@ekp.cz