Zpět
|Novinky

Blíží se volby: Volební programy politických stran

S ohledem na nadcházející volby do Poslanecké sněmovny 2021 jsme pro Vás připravili krátký článek představující volební programy šesti politických stran a koalicí, jež dle předběžného průzkumu dosahují nejlepších výsledků. V článku jsou stručně prezentovány v bodech dílčí volební programy, které mají spojitost s daňovou a účetní oblastí.

  1. SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) • Stanovení stropu daňového břemene; • Možnost účtovat v eurech; • Snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatele o 2procentní body, snížení odvodů za částečné úvazky, zvýšení limitů pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti; • Daňové prázdniny pro rodiny čerpající rodičovský příspěvek či mající tři a více dětí; • Boj proti obcházení daní internetovými korporacemi; • Boj proti odlivu dividend do zahraničí pomocí zvýhodnění investic zisků zpět do ČR; • Snížení počtu odpisových skupin a zkrácení doby odpisování; • Vyšší zdanění u nelegálního hazardu; • Dobrovolný společný vyměřovací základ manželů v rámci penzijní reformy; • Snížení DPH u výstavby či rekonstrukce bytů na 10 %; • Zvýšení slev na děti.
  2. ANO • Zjednodušení daňového systému a rušení daňových výjimek bez zvyšování daní; • Rozšíření portálu MOJE daně – daně a pojištění na jednom místě; • Zabraňování daňových úniků u nadnárodních korporací; • Zvýšení hranice pro povinnou registraci k plátcovství DPH z 1 milionu na 2 miliony; • Postupné zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc, zvýšení daňového zvýhodnění rodin s dětmi.
  3. SPD • Snižování DPH a spotřebních daní; • Výrazné daňové zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob pro rodiny s třemi a více dětmi; • Snížení daňového zatížení zaměstnanců, živnostníků a drobných podnikatelů a firem; • Paušální daň pro živnostníky dle obratu; • Zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, kteří mají výjimku; • Zrušení EET; • U daně z příjmu právnických osob moratorium na daňové změny po dobu tří let. Cílem je vytvořit stabilní ekonomické prostředí a podpořit poptávku na trhu. • Platby DPH ze skutečně zaplacených faktur.
  4. Piráti + STAN • Valorizace slevy na poplatníka dle růstu inflace; • Zlepšení podmínek zdanění zkrácených úvazků a dohod mimo pracovní poměr; • Zdanění digitálních gigantů, zvýšení zdanění komerčních nemovitostí, zdanění prodeje konopí a negativních externalit, zdanění těžby nerostných surovin; • Eliminace daňových výjimek, vykazování zisku dle země původu, kontrola transferových cen; • Automatické zveřejňování účetních výkazů ve sbírce listin; • Automatické kontroly namísto fyzických kontrol ze strany FÚ; • Nezavedení 3. a 4. vlny EET pro řemeslníky a drobné podnikatele, přezkoumání přínosů EET 1. a 2. vlny pro podnikatele a její případné zrušení; • Sjednocení výběru daní a pojistného prostřednictvím portálu MOJE daně; • Vyšší odměny pro lidi pracující v důchodovém věku; • Započtení prezenční doby doktorského studia do celkové doby pojištění (max. 4 roky).
  5. KSČM • Výrazné zdanění nadnárodních firem; • Zamezení vyvádění zisku generovaného v ČR do zahraničí; • Miliardářská daň – progresivní zdanění bohatých; • Zachování nižšího zdanění u podprůměrných mezd; • Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi; • Zavedení bankovní a digitální daně – daň z finančních transakcí a zdanění komerčních internetových gigantů; • Zdanění církevních restitucí.
  6. PŘÍSAHA

    • Zrychlení odpisů ve skupinách 1 a 2 na 150 % po dobu dvou let, do roku 2023; • Daňové zvýhodnění flexibilních, částečných a sdílených úvazků; • Zvýšení daňových bonusů pro rodiny s dětmi; • Žádné daňové experimenty a zvyšování daní minimálně do konce roku 2022; • Zvýšení limitu pro OSVČ u paušální daně z 1 milionu na 2 miliony; • Boj proti daňovým rájům, návrh na zdanění příjmů dle země původu tržeb (podpora návrhu i na úrovni EU a OECD). Podpora vznikající mezinárodní dohody o minimální 15% dani pro tyto firmy; • Zaměření práce daňových úředníků na rozkrývání transferových cen mezi českými podniky a mateřskými zahraničními společnostmi a na férové zdaňování nadnárodních systémů; • Snížení DPH u potravin z 15 % na 10 % + povinné označení potravin s cenou před změnou DPH a po ní; • DPH a odpočty se nebudou platit z neuhrazených faktur; • Podpora zrušení platby sociálního a zdravotního pojištění u pracujících důchodců.