Zpět
|Novinky

Blíží se volby: Volební programy politických stran

S ohledem na nadcházející volby do Poslanecké sněmovny 2021 jsme pro Vás připravili krátký článek představující volební programy šesti politických stran a koalicí, jež dle předběžného průzkumu dosahují nejlepších výsledků. V článku jsou stručně prezentovány v bodech dílčí volební programy, které mají spojitost s daňovou a účetní oblastí.

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

 • Stanovení stropu daňového břemene,
 • Možnost účtovat v eurech;
 • Snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatele o 2procentní body, snížení odvodů za částečné úvazky, zvýšení limitů pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti;
 • Daňové prázdniny pro rodiny čerpající rodičovský příspěvek či mající tři a více dětí;
 • Boj proti obcházení daní internetovými korporacemi;
 • Boj proti odlivu dividend do zahraničí pomocí zvýhodnění investic zisků zpět do ČR;
 • Snížení počtu odpisových skupin a zkrácení doby odpisování;
 • Vyšší zdanění u nelegálního hazardu;
 • Dobrovolný společný vyměřovací základ manželů v rámci penzijní reformy;
 • Snížení DPH u výstavby či rekonstrukce bytů na 10 %;
 • Zvýšení slev na děti.

ANO

 • Zjednodušení daňového systému a rušení daňových výjimek bez zvyšování daní;
 • Rozšíření portálu MOJE daně – daně a pojištění na jednom místě;
 • Zabraňování daňových úniků u nadnárodních korporací;
 • Zvýšení hranice pro povinnou registraci k plátcovství DPH z 1 milionu na 2 miliony;
 • Postupné zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc, zvýšení daňového zvýhodnění rodin s dětmi.

SPD

 • Snižování DPH a spotřebních daní;
 • Výrazné daňové zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob pro rodiny s třemi a více dětmi;
 • Snížení daňového zatížení zaměstnanců, živnostníků a drobných podnikatelů a firem;
 • Paušální daň pro živnostníky dle obratu;
 • Zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, kteří mají výjimku;
 • Zrušení EET;
 • U daně z příjmu právnických osob moratorium na daňové změny po dobu tří let. Cílem je vytvořit stabilní ekonomické prostředí a podpořit poptávku na trhu.
 • Platby DPH ze skutečně zaplacených faktur.

Piráti + STAN

 • Valorizace slevy na poplatníka dle růstu inflace;
 • Zlepšení podmínek zdanění zkrácených úvazků a dohod mimo pracovní poměr;
 • Zdanění digitálních gigantů, zvýšení zdanění komerčních nemovitostí, zdanění prodeje konopí a negativních externalit, zdanění těžby nerostných surovin;
 • Eliminace daňových výjimek, vykazování zisku dle země původu, kontrola transferových cen;
 • Automatické zveřejňování účetních výkazů ve sbírce listin;
 • Automatické kontroly namísto fyzických kontrol ze strany FÚ;
 • Nezavedení 3. a 4. vlny EET pro řemeslníky a drobné podnikatele, přezkoumání přínosů EET 1. a 2. vlny pro podnikatele a její případné zrušení;
 • Sjednocení výběru daní a pojistného prostřednictvím portálu MOJE daně;
 • Vyšší odměny pro lidi pracující v důchodovém věku;
 • Započtení prezenční doby doktorského studia do celkové doby pojištění (max. 4 roky).

KSČM

 • Výrazné zdanění nadnárodních firem;
 • Zamezení vyvádění zisku generovaného v ČR do zahraničí;
 • Miliardářská daň – progresivní zdanění bohatých;
 • Zachování nižšího zdanění u podprůměrných mezd;
 • Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi;
 • Zavedení bankovní a digitální daně – daň z finančních transakcí a zdanění komerčních internetových gigantů;
 • Zdanění církevních restitucí.

PŘÍSAHA

 • Zrychlení odpisů ve skupinách 1 a 2 na 150 % po dobu dvou let, do roku 2023;
 • Daňové zvýhodnění flexibilních, částečných a sdílených úvazků;
 • Zvýšení daňových bonusů pro rodiny s dětmi;
 • Žádné daňové experimenty a zvyšování daní minimálně do konce roku 2022;
 • Zvýšení limitu pro OSVČ u paušální daně z 1 milionu na 2 miliony;
 • Boj proti daňovým rájům, návrh na zdanění příjmů dle země původu tržeb (podpora návrhu i na úrovni EU a OECD). Podpora vznikající mezinárodní dohody o minimální 15% dani pro tyto firmy;
 • Zaměření práce daňových úředníků na rozkrývání transferových cen mezi českými podniky a mateřskými zahraničními společnostmi a na férové zdaňování nadnárodních systémů;
 • Snížení DPH u potravin z 15 % na 10 % + povinné označení potravin s cenou před změnou DPH a po ní;
 • DPH a odpočty se nebudou platit z neuhrazených faktur;
 • Podpora zrušení platby sociálního a zdravotního pojištění u pracujících důchodců.