Zpět
|Novinky

Daň z nabytí nemovitých věcí u převodu nových bytů v rodinných domech za poslední 3 roky – je možné vrátit

Daně z nemovitých věcí u rodinných domů

Nejvyšší správní soud minulý týden vydal rozsudek č.j. 4 Afs 89/2020, ve kterém rozšířil osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí i na nové byty v rodinných domech. Dosud bylo dle zavedené správní praxe a zákona možné využít osvobození od této daně pouze při převodu bytů v bytových domech.

Spor vznikl v roce 2017, kdy žalobci v tomto sporu pořídili nový byt rodinném domě a chtěli využít osvobození u tzv. prvního úplatného převodu. Finanční úřad osvobození zamítl a spor se za tři roky dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu.

Ten se vyjádřil, že správce daně nevzal v úvahu důvodovou zprávu, podle které se osvobozují od daně první úplatná nabytí vlastnického práva k novým stavbám určeným k bydlení. Hlavním cílem osvobození je podle soudu podpora bydlení. NSS také upozornil na skutečnost, že bytové jednotky v rodinných domech nejsou od druhů bydlení v bytovém domě natolik odlišné, aby měly odlišný daňový režim, tj. aby jeden byl a druhý nebyl osvobozen od daně. Dle NSS by tato skutečnost diskriminovala určitou skupinu osob a byla by považována za nespravedlivou a v rozporu s principem rovnosti.

Protože ustanovení o osvobození bylo v mezidobí změněno, dopadá tato novela pouze na ty převody, které se realizovaly mezi rokem 2017 až 31.10.2019.

Protože se k této věci pozitivně vyjádřila i Finanční správa ČR, je na poplatnících, aby své právo využili.